แหวนปลอกมีด


01 แหวนปลอกมีด
แหวนศรีมหาราชพังพะกาฬ เนื้อเงินปัดเงา จำนวนสร้าง ๓,๓๐๐ วง
มี ๒๒ ขนาด ตั้งแต่ขนาดเบอร์ ๔๙-๗๐ ขนาดละ ๑๕๐ วง

02 แหวนปลอกมีด
แหวนปลอกมีด พรหม (พ่อก้าน) เนื้อโลหะผสม มี ๒ แบบ
จำนวนสร้างแบบละ ๑,๐๐๐ วง

พ่อก้าน หรือ ครูก้าน บำรุงกิจ เป็นอาจารย์ฆราวาสที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านเป็นน้องชายร่วมสายโลหิตของหลวงปู่สี วัดสะแก ที่สำคัญครูก้านท่านเป็นพ่อบุญธรรม ของหลวงพ่อโชติ และเป็นอาจารย์ที่ถ่ายทอด วิชาสร้างรูปพรหม ซึ่งเป็นวิชาที่สืบสานมาจาก อาจารย์เฮง ไพรวัลย์ ฆราวาสจอมอาคาแห่งเมืองกรุงเก่า ให้กับหลวงพ่อโชติด้วย

03 แหวนปลอกมีด

แหวนจตุคามรามเทพ เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๖๒ วง

04 แหวนปลอกมีด
แหวนจตุคามรามเทพ เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๖,๐๐๐ วง
ขนาดเบอร์ ๔๙-๖๕ ขนาดละ ๓๐๐ วง และขนาดเบอร์ ๖๖-๗๐ ขนาดละ ๒๐๐ วง
(สร้างครั้งที่สอง จำนวน ๑๐,๙๖๕ วง)

จัดสร้างครั้งแรก ทำพิธีพร้อมพระบูชาหน้ารถ “รุ่นเหนือดวง” และเหรียญเหนือดวง วันที่ ๑๕ สิงหาคม และ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

จัดสร้างครั้งที่สอง ทำพิธีพร้อมพระบูชาหน้ารถชุดสอง วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ วันเพ็ญ เดือน ๑๒

05 แหวนปลอกมีด
แหวนจตุคามรามเทพ เนื้อนวะโลหะ (สร้างครั้งที่สอง) จำนวนสร้าง ๓,๐๐๐ วง
ขนาดเบอร์ ๔๘-๗๐ ขนาดละ ๑๐๐ วง

06 แหวนปลอกมีด
แหวนจตุคามรามเทพ เนื้อสัมฤทธิ์ จำนวนสร้าง ๖,๐๐๐ วง
ขนาดเบอร์ ๔๙-๗๐ ขนาดละ ๓๐๐ วง
(สร้างครั้งที่สอง ๑๕,๕๓๕ วง)

07 แหวนปลอกมีด
แหวนจตุคามรามเทพ เนื้อปลอกลูกปืน จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ วง
(สร้างครั้งที่สอง จำนวน ๓๑๙ วง)