เหรียญเหนือดวง


เป็นวัตถุมงคลที่หลวงพ่อโชติ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก การสมโภชพระอารามหลวง เนื่องในวดรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนา วัดพุทไธศวรรย์ ขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และใช้ชื่อว่า “เหรียญเหนือดวง”

เหรียญเหนือดวง หรือเหรียญยกฐานะ ทำพิธีครั้งแรกโดยหลวงพ่ออติโชติ ได้อัญเชิญบารมีองค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพ และอธิษฐานจิต ณ วิหารท่านพ่อจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เวลา ๒๐.๐๙ น. และครั้งที่สองได้นำเข้าพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดพุทไธศวรรย์ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เวลา ๑๔.๑๙ น. โดยมีพระเถระคณาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตพุทธาภิเษก ๑๖ รูป คือ

๑. พระพรหมสุธี วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร
๒. พระเทพวรเวที (หลวงพ่อวิน) วัดบรมวงศ์อิศรวราราม พระนครศรีอยุธยา
๓. พระราชรัตนวราภรณ์ (หลวงพ่อแวว) วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
๔. พระสุนทรธรรมานุวัตร (หลวงพ่อเอียด) วัดไผ่ล้อม พระนครศรีอยุธยา
๕. พระครูสังวรสมณกิจ (หลวงปู่ทิม) วัดพระขาว พระนครศรีอยุธยา
๖. พระครูภัทรกิจโสภณ (หลวงพ่อหวล) วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา
๗. พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ (หลวงพ่อรวย) วัดตะโก พระนครศรีอยุธยา
๘. พระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงพ่อเพิ่ม) วัดป้อมแก้ว พระนครศรีอยุธยา
๙. พระครูสุนทรสิทธิการ วัดราชสิทธารม กรุงเทพมหานคร
๑๐. พระครูกิตติสิทธิวัฒน์ วัดบางระโหง นนทบุรี
๑๑. พระครูสังฆรักษ์ (หลวงพ่อเฉลิม) วัดพระญาติการาม พระนครศรีอยุธยา
๑๒. พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (หลวงพ่อแม้น) วัดหน้าต่างนอก พระนครศรีอยุธยา
๑๓. พระครูสุวรรณศิลาธิคุณ (หลวงพ่อพูน) วัดบ้านแพน พระนครศรีอยุธยา
๑๔. พระอธิการเสงี่ยม วัดใหม่กบเจา พระนครศรีอยุธยา
๑๕. พระครูวิชัยกิจจารักษ์ (หลวงพ่ออุดม) วัดพิชัยสงคราม พระนครศรีอยุธยา
๑๖. พระอาจารย์อติโชติ วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา

01 เหรียญเหนือดวง

เนื้อทองคำ ปฐมฤกษ์ จำนวนสร้าง ๑๖ เหรียญ
ตอกโค๊ด อักษร “ท” ๒ โต๊ด ด้านหลังเหรียญ บริเวณด้านซ้ายและขวาองค์พระปรางค์

02 เหรียญเหนือดวง
เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๑๖๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด อักษร “ท” ด้านหลังเหรียญ บริเวณด้านซ้ายองค์พระปรางค์

03 เหรียญเหนือดวง
เนื้อเงินปฐมฤกษ์ จำนวนสร้าง ๑๖ เหรียญ
ตอกโค๊ด อักษร “ง” ๒ โค๊ด ด้านหลังเหรียญ บริเวณด้านซ้ายและด้านขวาองค์พระปรางค์

04 เหรียญเหนือดวง
เนื้อเงินยวง จำนวนสร้าง ๒๕๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด “พระบรมธาตุ” ๒ โค๊ด ด้านหลังเหรียญ บริเวณด้านซ้ายองค์พระปรางค์

05 เหรียญเหนือดวง
เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๑,๒๐๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด อักษร “ง” ด้านหลังเหรียญ บริเวณด้านขวาองค์พระปรางค์

06 เหรียญเหนือดวง
เนื้อนวะโลหะ (มาสเตอร์พีชพิเศษ) แจกกรรมการ จำนวนสร้าง ๒๖ เหรียญ
ตอกโค๊ด อักษร “นะ” ๒ โค๊ด ด้านหลังเหรียญ บริเวณด้านซ้ายและด้านขวาองค์ของราหูใต้องค์พระปรางค์

07 เหรียญเหนือดวง
เนื้อนวะโลหะ (มาสเตอร์พีช) จำนวนสร้าง ๑,๒๐๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด อักษร “นะ” ด้านหลังเหรียญ บริเวณข้างแขนขวาของราหูใต้องค์พระปรางค์

08 เหรียญเหนือดวง
เนื้อปลอกลูกปืน จำนวนสร้าง ๖๗๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด อักษร “ป” ด้านหลังเหรียญ บริเวณมุมขวาบน หน้าคำว่า “มี”

09 เหรียญเหนือดวง
เนื้อทองแดงกะหลั่ยทอง จำนวนสร้าง ๑,๒๐๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด “พระบรมธาตุ” ด้านหลังเหรียญ บริเวณข้างแขนซ้ายของราหูใต้องค์พระปรางค์

10 เหรียญเหนือดวง
เนื้อทองแดงปฐมฤกษ์ จำนวนสร้าง ๑๖ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ด” กลับหัว ด้านหลังเหรียญ บริเวณด้านขวาของคำว่า “วัดพุทไธศวรรย์”

11 เหรียญเหนือดวง
เนื้อทองแดงเถื่อน หลังเรียบ จำนวนสร้าง ๑๒ เหรียญ
ตอกโค๊ด “พระบรมธาตุ” ด้านหลังเหรียญ บริเวณกึ่งกลางด้านบน

12 เหรียญเหนือดวง
เนื้อทองแดงเถื่อน หลังเต็ม จำนวนสร้าง ๔๘ เหรียญ
ตอกโค๊ด “พระบรมธาตุ” ๒ โค๊ด ด้านหลังเหรียญ บริเวณด้านซ้ายและขวา ของคำว่า “วัดพุทไธศวรรย์”

13 เหรียญเหนือดวง
เนื้อทองแดง จำนวนสร้าง ๒๕,๐๐๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด อักษณ “ด” ด้านหลังเหรียญ บริเวณด้านขวาของคำว่า “วัดพุทไธศวรรย์”
(แบ่งบรรจุในมณฑป วัดพุทไธศวรรย์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เหรียญ)

14 เหรียญเหนือดวง
เนื้อตะกั่ว จำนวนสร้าง ๖,๕๕๕ เหรียญ
ตอกโค๊ด “พระบรมธาตุ” ด้านหลังเหรียญ บริเวณด้านซ้ายของคำว่า “วัดพุทไธศวรรย์”
คุณโสภณ ศรีรุ่งเรือง บริษัท โสภณโลหะภัณฑ์ จำกัด สร้างถวาย