เหรียญเทวฤทธิ์ ผ่าตะวัน (ขนาด ๕.๕ ซ.ม.)


1 เนื้อทองคำ  จำนวนสร้าง ๕ องค์
เนื้อทองคำ : จำนวนสร้าง ๕ องค์
ด้านในเป็นงาช้าง ด้านนอกเป็นทองคำประกบหน้าหลัง
ด้านหน้า ตอกโค๊ด อักษร “ท” ข้างแขนซ้ายองค์พ่อ ด้านหลังตอก “ราหูเล็ก” ตำแหน่งตรงกับ ปีมะโรง

2 เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๓๗ องค์
เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๓๗ องค์
ด้านในบรรจุผงพรายกุมาร ด้านนอกเป็นเงินประกบหน้าหลัง
ด้านหน้า ตอกโค๊ด อักษร “ง” ข้างแขนซ้ายองค์พ่อ ด้านหลังตอก “ราหูเล็ก” ตำแหน่งตรงกับ ปีมะเส็ง

3 เนื้อนวะโลหะ จำนวนสร้าง ๓๗ องค์
เนื้อนวะโลหะ จำนวนสร้าง ๓๗ องค์
ด้านในบรรจุผงพรายกุมาร ด้านนอกเป็นนวะโลหะ ประกบหน้าหลัง
ด้านหน้า ตอกโค๊ด อักษร “น” ข้างแขนซ้ายองค์พ่อ ด้านหลังตอก “ราหูเล็ก” ตำแหน่งตรงกับ ปีฉลู