เหรียญมหาปราบ (ขนาด ๔.๐ ซ.ม.)


01 เหรียญมหาปราบ (ขนาด ๔.๐ ซ.ม.)
เนื้อทองคำ ปฐมฤกษ์ จำนวนสร้าง ๑๕ เหรียญตอกโต๊ด “ตัวสำเร็จใหญ่” ด้านหลังเหรียญ ตำแหน่งช่องว่างระหวาง ปีมะโรงกับปีมะเส็ง

02 เหรียญมหาปราบ (ขนาด ๔.๐ ซ.ม.)
เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๑๔๕ เหรียญตอกโต๊ด “ตัวสำเร็จเล็ก” ด้านหลังเหรียญ ตำแหน่งช่องว่างระหว่าง ปีมะโรงกับปีมะเส็ง

03 เหรียญมหาปราบ (ขนาด ๔.๐ ซ.ม.)
เนื้อนาก จำนวนสร้าง ๑๓ เหรียญตอกโต๊ด “ตัวสำเร็จเล็ก” ด้านหลังเหรียญ ตำแหน่งช่องว่างระหว่าง ปีมะเมียกับปีมะแม


เนื้อสามกษัตริย์ จำนวนสร้าง ๔๐๙ เหรียญตอกโต๊ด “ตัวสำเร็จเล็ก” ด้านหลังเหรียญ ตำแหน่งช่องว่างระหว่าง ปีเถาะกับปีมะโรง


เนื้อเหล็กน้ำพี้ จำนวนสร้าง ๒๐ เหรียญตอกโต๊ด “ตัวสำเร็จเล็ก” ด้านหลังเหรียญ ตำแหน่งช่องว่างด้านขวาของตัวสำเร็จ

06 เหรียญมหาปราบ (ขนาด ๔.๐ ซ.ม.)
เนื้อจ้าวน้ำเงิน จำนวนสร้าง ๑๗ เหรียญตอกโต๊ด “ตัวสำเร็จเล็ก” ด้านหลังเหรียญ ตำแหน่งช่องว่างระหว่าง ปีชวดกับฉลู

07 เหรียญมหาปราบ (ขนาด ๔.๐ ซ.ม.)
เนื้อสตางค์แดง จำนวนสร้าง ๓๗ เหรียญตอกโต๊ด “ตัวสำเร็จเล็ก” ด้านหลังเหรียญ ตำแหน่งช่องว่างระหว่าง ปีระกากับปีจอ

08 เหรียญมหาปราบ (ขนาด ๔.๐ ซ.ม.)
เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๑,๓๑๐ เหรียญตอกโต๊ด “ตัวสำเร็จเล็ก” ด้านหลังเหรียญ ตำแหน่งช่องว่างระหว่าง ปีมะเส็งกับปีมะเมีย
บริษัทบริสเทล สร้างถวาย

09 เหรียญมหาปราบ (ขนาด ๔.๐ ซ.ม.)
เนื้อนวะโลหะ (มาสเตอร์พีชพิเศษ คณะศิษย์สร้างถวาย แจกกรรมการ) จำนวนสร้าง ๙๐ เหรียญตอกโต๊ด “ตัวสำเร็จเล็ก” ด้านหลังเหรียญ ๒ โค๊ด
ตำแหน่งช่องว่างระหว่าง ปีมะโรงกับปีมะเส็ง และระหว่าง ปีมะเส็งกับมีมะเมีย

10 เหรียญมหาปราบ (ขนาด ๔.๐ ซ.ม.)
เนื้อนวะโลหะ (มาสเตอร์พีช) จำนวนสร้าง ๑,๒๐๐ เหรียญตอกโต๊ด “ตัวสำเร็จเล็ก” ด้านหลังเหรียญ ตำแหน่งช่องว่างระหว่าง ปีฉลูกับปีขาล

11 เหรียญมหาปราบ (ขนาด ๔.๐ ซ.ม.)
เนื้อปลอกลูกปืน จำนวนสร้าง ๗๔๗ เหรียญตอกโต๊ด “ตัวสำเร็จเล็ก” ด้านหลังเหรียญ ตำแหน่งช่องว่างระหว่าง ปีชวดกับปีกุน

12 เหรียญมหาปราบ (ขนาด ๔.๐ ซ.ม.)
เนื้อทองแดง จำนวนสร้าง ๑๕,๐๐๐ เหรียญตอกโต๊ด “ตัวสำเร็จเล็ก” ด้านหลังเหรียญ ตำแหน่งช่องว่างระหว่าง ปีวอกกับปีระกา

13 เหรียญมหาปราบ (ขนาด ๔.๐ ซ.ม.)
เนื้อตะกั่ว จำนวนสร้าง ๖,๖๖๕ เหรียญตอกโต๊ด “ตัวสำเร็จเล็ก” ด้านหลังเหรียญ ตำแหน่งช่องว่างระหว่าง ปีมะแมกับปีวอก
คุณโสภณ ศรีรุ่งเรือง บริษัท โสภณโลหะภัณฑ์ จำกัด สร้างถวาย