เหรียญนาคปรกจตุคาม สะท้านฟ้าโภคทรัพย์


เป็นวัตถุมงคลที่จัดสร้างเนื่องในวาระโอกาสที่จัด พิธีไหว้ครูปี ๒๕๔๘ (๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่ศรัทธาในองค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพ ร่วทำบุญกองผ้าป่า วัดพุทไธศวรรย์ ซึ่งการสร้างเหรียญไหว้ครูนี้ คุณสาวิตรี นิ่มวัฒนา เป็นผู้สร้างถวาย โดยมีการจัดสร้างด้วยวัสดุหลายชนิด มีจำนวนการสร้างและตอกโค๊ดรายละเอียดดังนี้

01 เหรียญนาคปรกจตุคาม สะท้านฟ้าโภคทรัพย์
เนื้อทองคำ จำนวน ๕ เหรียญ
ตอกโค๊ด “พระบรมธาตุ” ที่ด้านหลังของหูเหรียญ

02 เหรียญนาคปรกจตุคาม สะท้านฟ้าโภคทรัพย์
เนื้อเงินหน้าทองคำ จำนวน ๘๗ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ราหู” ที่ด้านหลังของหูเหรียญ และ “พระปรางค์” ระหว่างปีฉลูกับปีขาล

03 เหรียญนาคปรกจตุคาม สะท้านฟ้าโภคทรัพย์
เนื้อเงิน จำนวน ๖๖ เหรียญ
ตอกโค๊ด “พระปรางค์” ที่ด้านหลังของหูเหรียญ

04 เหรียญนาคปรกจตุคาม สะท้านฟ้าโภคทรัพย์
เนื้อนวะโลหะ (มาสเตอร์พีช) จำนวน ๙๔ เหรียญ
ตอกโค๊ด “พระปรางค์” ที่ด้านหลังเหรียญระหว่าง ปีขาลกับปีเถาะ

05 เหรียญนาคปรกจตุคาม สะท้านฟ้าโภคทรัพย์
เนื้อทองแดงกะหลั่ยทอง จำนวน ๕๐๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด “พระปรางค์” ที่ด้านหลังเหรียญระหว่าง ปีวอกกับปีระกา

06.1 เหรียญนาคปรกจตุคาม สะท้านฟ้าโภคทรัพย์

06.2 เหรียญนาคปรกจตุคาม สะท้านฟ้าโภคทรัพย์

06.3 เหรียญนาคปรกจตุคาม สะท้านฟ้าโภคทรัพย์
เนื้อปลอกลูกปืนลงยา จำนวน ๑๐๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด “พระปรางค์” ที่ด้านหลังเหรียญระหว่าง ปีกุนกับปีชวด

07 เหรียญนาคปรกจตุคาม สะท้านฟ้าโภคทรัพย์
เนื้อปลอกลูกปิน จำนวน ๒๐๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด “พระปรางค์” ที่ด้านหลังเหรียญระหว่าง ปีกุนกับปีชวด

08 เหรียญนาคปรกจตุคาม สะท้านฟ้าโภคทรัพย์
เนื้อทองแดงลงยา จำนวน ๑๐๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด “พระปรางค์” ที่ด้านหลังเหรียญระหว่าง ปีมะเส็งกับปีมะเมีย และมีจารยันต์ด้านหน้าเหรียญ

09 เหรียญนาคปรกจตุคาม สะท้านฟ้าโภคทรัพย์
เนื้อทอง จำนวน ๓,๐๐๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด “พระปรางค์” ที่ด้านหลังเหรียญระหว่าง ปีมะเส็งกับปีมะเมีย

10 เหรียญนาคปรกจตุคาม สะท้านฟ้าโภคทรัพย์

เนื้อตะกั่ว จำนวน ๖๕๕ เหรียญ
ตอกโค๊ด “ราหู” ที่ด้านหลังของหูเหรียญ
คุณโสภณ ศรีรุ่งเรือง บริษัท โสภณโลหะภัณฑ์ จำกัด สร้างถวาย