เหรียญทวิภพ สองแผ่นดิน (แจกทาน)


เป็นวัตถุมงคลที่หลวงพ่อโชติฯ มีดำริ จัดสร้างขึ้นเพื่อแจกลูกศิษย์และผู้ที่ศรัทธาในองค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพ เหรียญรุ่นนี้จึงเรียกว่า “เหรียญแจกทาน” แต่หลวงพ่อโชติฯ จะเรียกเหรียญนี้ว่า “เหรียญทวิภพสองแผ่นดิน” เนื่องจากพื้นเหรียญด้านหลังองค์ท่านพ่อฯ มีเจดีย์พระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช และพระปรางค์มหาธาตุ วัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นลักษณะเหมือนย้อนอดีตของสองแผ่นดิน ศรีวิชัย-สุวรรณภูมิ เหรียญแจกทานมีรายละเอียดการสร้าง ดังนี้

01 เหรียญทวิภพ สองแผ่นดิน (แจกทาน)
เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๓ เหรียญ
ตอกโค๊ด “พระปรางค์” ด้านหลังเหรียญ เหนือราหู ด้านซ้ายของคำว่า “พ่อ”

02 เหรียญทวิภพ สองแผ่นดิน (แจกทาน)
เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๗๖ เหรียญ
ตอกโค๊ด “พระปรางค์” ด้านหลังเหรียญ เหนือราหู ด้านขวาของคำว่า “พ่อ”

03 เหรียญทวิภพ สองแผ่นดิน (แจกทาน)

เนื้อทองแดง จำนวนสร้าง ๓๐,๐๐๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด “พระปรางค์” ด้านหลังเหรียญ ใต้แขนซ้ายราหู หลังคำว่า “ให้ลูกรวย”

04 เหรียญทวิภพ สองแผ่นดิน (แจกทาน)
เนื้อตะกั่ว จำนวนสร้าง ๑๐,๐๐๐ เหรียญ
ตอกโค๊ด “พระปรางค์” ด้านหลังเหรียญ ในช่องระหว่างอักขระ “พะ” และคำว่า “อยุธยา”
คุณโสภณ ศรีรุ่งเรือง บริษัท โสภณโลหะภัณฑ์ จำกัด สร้างถวาย

05 เหรียญทวิภพ สองแผ่นดิน (แจกทาน)
เนื้อทองแดงกะหลั่ยทอง
ตอกโค๊ด “พระปรางค์” ด้านหลังเหรียญ เหนือแขนขวาราหู ใต้อักขระ “นะ”
(อยู่ในชุดสามกษัตริย์ จำนวนสร้าง ๕๐๐ ชุด)

06 เหรียญทวิภพ สองแผ่นดิน (แจกทาน)

เนื้อทองแดงกะหลั่ยเงิน
ตอกโค๊ด “พระปรางค์” ด้านหลังเหรียญ เหนืออักขระ “ทะ” หลังคำว่า “วัดพุทไธศวรรย์”
(อยู่ในชุดสามกษัตริย์ จำนวนสร้าง ๕๐๐ ชุด)

07 เหรียญทวิภพ สองแผ่นดิน (แจกทาน)

เนื้อทองแดงกะหลั่ยนาค
ตอกโค๊ด “พระปรางค์” ด้านหลังเหรียญ เหนือแขนซ้ายราหู ใต้อักขระ “มะ”
(อยู่ในชุดสามกษัตริย์ จำนวนสร้าง ๕๐๐ ชุด)

08 เหรียญทวิภพ สองแผ่นดิน (แจกทาน)

ชุดกล่องสามกษัตริย์
ออกให้ทำบุญกองผ้าป่าสามัคคี วัดพุทไธศวรรย์ ปี ๔๙

09 เหรียญทวิภพ สองแผ่นดิน (แจกทาน)

ชุดกล่องเนื้อตะกั่วและทองแดง
มอบให้ วัดพุทธภูมิ จ.ยะลา จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด
หาปัจจัยเพื่อสร้างวิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพ ประจำจังหวัดยะลา
(ทุกเหรียญ ด้านหน้าจะมีรอยจารอักขระ “ยะ”)