เศรษฐีเนื้อผง พิมพ์ใหญ่


01 เศรษฐีเนื้อผง พิมพ์ใหญ่
เนื้อผงพรายกุมาร หลังฝังพญาเหล็ก และตะกรุดสาลิกาคู่ (ทองคำ, เงิน) จำนวนสร้าง ๑๐ องค์

02 เศรษฐีเนื้อผง พิมพ์ใหญ่
เนื้อผงพรายกุมาร หลังพญาเหล็ก จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์

03 เศรษฐีเนื้อผง พิมพ์ใหญ่

เนื้อผงพรายกุมาร หลังตะกรุดสาลิกาเงิน (ขนาดยาว) จำนวนสร้าง ๑๕๓ องค์

04 เศรษฐีเนื้อผง พิมพ์ใหญ่
เนื้อผงพรายกุมาร หลังฝังตะกรุดสาลิกาเงิน (ขนาดสั้น) จำนวนสร้าง ๒๐๐ องค์

05 เศรษฐีเนื้อผง พิมพ์ใหญ่
เนื้อผงพรายกุมาร หลังฝังตะกรุดสาลิกาทองแดง (ขนาดยาว) จำนวนสร้าง ๓๐๐ องค์
06 เศรษฐีเนื้อผง พิมพ์ใหญ่

เนื้อผงพรายกุมาร หลังฝังตะกรุดทองแดง (ขนาดสั้น) จำนวนสร้าง ๓๐๐ องค์

07.1 เศรษฐีเนื้อผง พิมพ์ใหญ่

07.2 เศรษฐีเนื้อผง พิมพ์ใหญ่

เนื้อผงพรายกุมาร ชุบทองบรอนด์
มี ๓ สี แดง, เหลือง, เขียว จำนวนสร้างรวม ๑,๐๐๐ องค์