เบี้ยแก้


ภายในตัวเบี้ยบรรจุผงผสมผงพรายกุมา โดยครูเย็น คำมี ลูกบุญธรรมหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เป็นผูสร้าง โดยทำพิธีตามตำราแบบโบราณที่ได้รับถ่ายทอดมาจากหลวงปู่ทิม และนำเข้าพิธีเทวาภิเษกพระกริ่งสะท้านฟ้าโภคทรัพย์ จำนวนสร้าง ๑๘๐ ตัว

 

01.1 เบี้ยแก้

01.2 เบี้ยแก้ 01.3 เบี้ยแก้