เนื้อจ้าวน้ำเงิน


1เนื้อจ้าวน้ำเงิน ฝังเหรียญปิดตรานวะ สร้าง 3 องค์

เนื้อจ้าวน้ำเงิน ฝังเหรียญปิดตรานวะ สร้าง  3 องค์

2เนื้อจ้าวน้ำเงิน ฝังปรกสุริยันทองแดง สร้าง 986 องค์

เนื้อจ้าวน้ำเงิน ฝังปรกสุริยันทองแดง สร้าง 986 องค์

3เนื้อจ้าวน้ำเงิน ฝังเหรียญหลักชัยทองแดง โต็กโค็ตสำเร็จเพิ่ม สร้าง 200 องค์ (ยอดบายศรี)
เนื้อจ้าวน้ำเงิน ฝังเหรียญหลักชัยทองแดง โต็กโค็ตสำเร็จเพิ่ม สร้าง 200 องค์ (ยอดบายศรี)

4เนื้อจ้าวน้ำเงิน ฝังพระชัยวัฒน์ ติดดาว ติดผ้าม่วง สร้าง 20 องค์
เนื้อจ้าวน้ำเงิน ฝังพระชัยวัฒน์ ติดดาว ติดผ้าม่วง สร้าง 20 องค์

5เนื้อจ้าวน้ำเงิน ฝังเหรียญเทวฤทธิ์ ทองแดง จำนวนสร้าง 40 องค์
เนื้อจ้าวน้ำเงิน ฝังเหรียญเทวฤทธิ์ ทองแดง จำนวนสร้าง 40 องค์

6เนื้อจ้าวน้ำเงิน ฝังเหรียญเทวฤทธิ์ ทองแดง จำนวนสร้าง 40 องค์
เนื้อจ้าวน้ำเงิน ฝังเหรียญเทวฤทธิ์ ทองแดง จำนวนสร้าง 40 องค์

7 เนื้อจ้าวน้ำเงิน ฝังเหรียญปิดตาทองแดง สร้าง 93 องค์
เนื้อจ้าวน้ำเงิน ฝังเหรียญปิดตาทองแดง สร้าง 93 องค์

8 เนื้อจ้าวน้ำเงิน ฝังเหรียญหลักชัยทองแดง สร้าง 199 องค์
เนื้อจ้าวน้ำเงิน ฝังเหรียญหลักชัยทองแดง สร้าง 199 องค์

9เนื้อจ้าวน้ำเงิน ฝังพระชัยวัฒน์ทองแดง สร้าง 136 องค์
เนื้อจ้าวน้ำเงิน ฝังพระชัยวัฒน์ทองแดง สร้าง 136 องค์