สีผึ้งชูชก – แผ่นหนังเสือ


01 สีผึ้งชูชก - แผ่นหนังเสือ

สีผึ้งชูชก ทำพิธีเคี่ยวโดยครูเย็น คำมี ลูกบุญธรรมหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่
จัดสร้างหลายครั้ง และนำเข้าพิธีพร้อมวัตถุมงคลรุ่นต่างๆ

02 สีผึ้งชูชก - แผ่นหนังเสือ
หนังเสือเขียนอักขระเลขยันต์ โดยครูเย็น คำมี ลูกบุญธรรมหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่