ล๊อกเก็ตรุ่นแรก


ล๊อกเก็ต รุ่นแรกที่ออกให้บูชาเป็นทางการ จัดสร้าง ๓ ขนาดขนาดใหญ่ จำนวน ๓๐๐ องค์
ขนาดกลาง จำนวน ๓๐๐ องค์
ขนาดเล็ก จำนวน ๓๐๐ องค์

โดยทำพิธีในวิหารท่านพ่อจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๘ (วันสงกรานต์) และออกให้ทำบุญเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ (วันฉัตรมงคล)

01 ล๊อกเก็ตรุ่นแรก
ล๊อกเก็ตสีลงลายทอง ขนาดใหญ่ หลังปิดผงผสมผงพรายกุมาร
ฝังตะกรุดเงิน ทองแดง และ ปรกสุริยัน-จันทรา เนื้อทองแดง

02 ล๊อกเก็ตรุ่นแรก
ล๊อกเก็ตสีลงลายทอง ขนาดใหญ่ หลังปิดผงผสมผงพรายกุมาร
ฝังปรกสุริยัน-จันทรา เนื้อทองแดง

03 ล๊อกเก็ตรุ่นแรก
ล๊อกเก็ตสีลงลายทอง ขนาดกลาง หลังปิดผงผสมผงพรายกุมาร
ฝังตะกรุดเงิน ทองแดง และ ปรกสุริยัน-จันทรา เนื้อทองแดง

04 ล๊อกเก็ตรุ่นแรก
ล๊อกเก็ตสีลงลายทอง ขนาดกลาง หลังปิดผงผสมผงพรายกุมาร
ฝังตะกรุดทองแดงคู่ และ ปรกสุริยัน-จันทรา เนื้อสัมฤทธิ์

05 ล๊อกเก็ตรุ่นแรก
ล๊อกเก็ตสีลงลายทอง ขนาดกลาง หลังปิดผงผสมผงพรายกุมาร
ฝังปรกสุริยัน-จันทรา เนื้อทองแดง

06.1 ล๊อกเก็ตรุ่นแรก

06.2 ล๊อกเก็ตรุ่นแรก
ล๊อกเก็ตสีลงลายทอง ขนาดเล็ก หลังปิดผงผสมผงพรายกุมาร
ฝังปรกสุริยัน-จันทรา เนื้อทองแดง