ล๊อกเก็ตรุ่นพิเศษ (หทัยรัญจวน)


ล๊อกเก็ตองค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพรุ่นพิเศษ มีทั้งแบบสีและซีเปีย แบ่งเป็น ๒ ขนาด คือขนาดใหญ่และเล็ก รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๘ องค์ โดยนำเข้าพิธีพุทธาภิเษก ณ วิหารหลวงวัดพระบรมธาตุ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘, พิธีเทวาภิเษกและพุทธาภิเษก ณ ที่พักสงฆ์ธรรมโชติยาราม (เขากุน) อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ และพิธีพุทธาภิเษก ณ อุโบสถวัดบวรนิเวศฯ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

01 ล๊อกเก็ตรุ่นพิเศษ (หทัยรัญจวน)
ล๊อกเก็ตสีลงลายทอง ขนาดใหญ่
หลังปิดผงพรายกุมาร และฝังปรกสุริยัน-จันทรา เนื้อเงิน

02 ล๊อกเก็ตรุ่นพิเศษ (หทัยรัญจวน)

ล๊อกเก็ตซีเปียลงลายทอง ขนาดใหญ่
หลังปิดผงพรายกุมาร และฝังปรกสุริยัน-จันทรา เนื้อเงิน

03 ล๊อกเก็ตรุ่นพิเศษ (หทัยรัญจวน)
ล๊อกเก็ตสีลงลายทอง ขนาดเล็ก
หลังปิดผงพรายกุมาร และฝังปรกสุริยัน-จันทรา เนื้อเงิน

04 ล๊อกเก็ตรุ่นพิเศษ (หทัยรัญจวน)
ล๊อกเก็ตซีเปียลงลายทอง ขนาดเล็ก
หลังปิดผงพรายกุมาร และฝังปรกสุริยัน-จันทรา เนื้อสัมฤทธิ์

05 ล๊อกเก็ตรุ่นพิเศษ (หทัยรัญจวน)
ล๊อกเก็ตซีเปีย ขนาดเล็ก
หลังปิดผงพรายกุมาร และฝังปรกสุริยัน-จันทรา เนื้อสัมฤทธิ์