รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่


รูปเหมือนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อผงผสมผงพรายกุมาร สร้างโดยครูเย็น คำมี เมื่อปี ๒๕๔๖ มี ๒ เนื้อ คือ เนื้อเทาเถ้าอังคารและเนื้อขาว จำนวนสร้าง รวมทั้ง ๒ เนื้อ ๑,๐๐๐ องค์ ออกให้ทำบุญกองผ้าป่า ปี ๔๖

01 รูปเหมือนบูชา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
เนื้อขาวพ่นทองอบรอนซ์

02 รูปเหมือนบูชา หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
เนื้อขาวแบบธรรมดา