ปิดตาผง


พระปิดตาผง เนื้อดำลอง พิมพ์หลังจาร โดยครูเย็น สร้าง ๓๔ องค์


พระปิดตาผง เนื้อเหลืองเคลือบ หลังติดเหรียญรัชกาลที่ ๙ จำนวนสร้าง ๑๒๔ องค์


พระปิดตาผง เนื้อแดงเคลือบ หลังติดเหรียญรัชกาลที ๙ จำนวนสร้าง ๔๖ องค์


พระปิตตาผงเขียวเหลืองเคลือบ หลังติดเหรียญรัชกาลที่ ๙ จำนวนสร้าง ๑๓๗ องค์


พระปิดตาผงเหลืองแดงเคลือบ หลังติดเหรียญรัชกาลที่ ๙ จำนวนสร้าง ๔๙ องค์


พระปิดตาผงแดงเขียวเคลือบ หลังติดดาว จำนวนสร้าง ๓๒ องค์


พระปิดตาผง เนื้อมังคุดเคลือบ หลังติดดาว จำนวนสร้าง ๑๐๘ องค์


พระปิดตาผง เนื้อมังคุด จำนวนสร้าง ๕๐๙ องค์


พระปิดตาผง เนื้อดำ จำนวนสร้าง ๓๗๒ องค์


พระปิดตาผง เนื้อเหลือง จำนวนสร้าง ๑๒๔ องค์


พระปิดตาผง เนื้อแดงเขียวกดโค็ต จำนวน ๔๘๘ องค์


พระปิดตาผง เนื้อเขียว จำนวนสร้าง ๓๑๐ องค์