เหรียญหล่อมหาลาภ


เหรียญหล่อ เนื้อทองคำ จำนวนการสร้าง ๓๔ องค์


เหรียญหล่อเนื้อเงิน (ขัดเงา) จำนวนสร้าง ๕ องค์


เหรียญกังสดาลปั้มซ้ำ จำนวนสร้าง ๓๑๒ องค์


เหรียญกังสดาลปั้มซ้ำ จำนวนสร้าง ๓๑๒ องค์ (เหรียญลายเสือ) มีน้อยมาก


เหรียญหล่อหลังขวัญถุง เนื้อกังสดาล จำนวนสร้าง ๑,๑๒๐ องค์


เหรียญหล่อหลังขวัญถุง เนื้อกังสดาล จำนวนสร้าง ๑,๑๒๐ องค์


เหรียญหล่อหลังขวัญถุง เนื้อกังสดาล จำนวนสร้าง ๑,๑๒๐ องค์ (เหรียญลายเสือ) มีน้อย


เหรียญหล่อหลังขวัญถุง เนื้อกังสดาล จำนวนสร้าง ๑,๑๒๐ องค์ (เหรียญลายมีน้อย)


เหรียญหล่อสองหน้า เนื้อกังสดาล จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ องค์


เหรียญหล่อสองหน้า เนื้อกังสดาล จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ องค์


เหรียญหล่อสองหน้า เนื้อกังสดาล จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ องค์ (เหรียญลายเสือ) มีน้อยมาก


เหรียญหล่อสองหน้า เนื้อเงิน จำนวนการสร้าง ๕๖ องค์


เหรียญหล่อสองหน้า เนื้อนวะ จำนวนการสร้าง ๕๖ องค์


เหรียญหล่อสองหน้า เนื้อกังสดาล แช่น้ำมันเสือ จำนวนสร้าง ๔๐๐ องค์