เครื่องราง


ตะกรุดเพชรฉลูกรรณ์ เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๑๕ ดอก


ตะกรุดเพชรฉลูกรรณ์ ทองแดง ดีบุก ม้วนซ้อนกัน สร้างปี ๒๕๕๘ จำนวนสร้าง ๑๕ ดอก


ตะกรุดเพชรฉลูกรรณ์เนื้อดุบุก จำนวสร้าง ๑๐๐ ดอก


ตะกรุดเพชรฉลูกรรณ์เนื้อดีบุก ทอง ม้วนซ้อนกัน จำนวสร้าง ๒๕๐ ดอก