มหาลาภเนื้อผง


พระผงมหาลาภ เนื้อมังคุดเคลือบ ด้านหลังติดเหรียญรัชกาลที่ ๙ สร้าง ๓๐๐ องค์


พระผงมหาลาภ เนื้อมังคุดโรยงาเคลือบ ด้านหลังติดเหรียญรัชกาลที่ ๙ สร้าง ๔๖ องค์


พระผงมหาลาภ เนื้อมังคุด ด้านหลังฝังตะกรุดคู่ จำนวนสร้าง ๔๐๙ องค์


พระผงมหาลาภ เนื้อมังคุด ด้านหลังฝังตะกรุดเดี่ยว จำนวนสร้าง ๔๐๙ องค์


พระผงมหาลาภ เนื้อเหลีองเขียวเคลือบ หลังปิดเหรียญรัชกาลที่ ๙ จำนวนสร้าง ๓๐๐ องค์


พระผงมหา เนื้อเขียว จำนวนสร้าง ๑,๐๐๒ องค์


พระผงมหาลาภ เนื้อเขียวเหลีอง จำนวนสร้าง ๑,๐๒๓ องค์


พระผงมหาลาภ เนื้อแดง จำนวนสร้าง ๔๕๗ องค์


พระผงมหาลาภ เนื้อเหลือง จำนวนสร้าง ๙๕๑ องค์


พระผงมหาลาภมังคุด จำนวนสร้าง ๑,๐๖๗ องค์


พระผงมหาลาภดำ จำนวนสร้าง ๘๘๔ องค์


พระผงมหาลาภ เนื้อทรงกลด จำนวนสร้าง ๙๐๐ องค์


พระผงมหาลาภ เนื้อทรงกลดโรยงา จำนวนสร้าง ๗๘๐ องค์


พระผงมหาลาภ เนื้อทรงกลดโรยผงงาช้าง เคลือบ หลังฝังติดเหรียญรัชกาลที ๙ จำนวนสร้าง ๙ องค์