เหรียญแผ่นปั้มแผ่นเพชรฆาต


แผ่นเพชฌฆาตรใหญ่ เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๔ แผ่น


แผ่นเพชฌฆาตรใหญ่ เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๕๑ แผ่น


แผ่นเพชฌฆาตรใหญ่ เนื้อนวะ จำนวนสร้าง ๑๐๐ แผ่น


แผ่นเพชฌฆาตรใหญ่ เนื้ออัลปาก้า จำนวนสร้าง ๑๕๐ แผ่น


แผ่นเพชฌฆาตรใหญ่ เนื้อทองแดง จำนวนสร้าง ๘๐๐ แผ่นแผ่นเพชฌฆาตเล็ก เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๕๓ แผ่น


แผ่นเพชฌฆาตเล็ก เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๑๓๙ แผ่น


แผ่นเพชฌฆาตเล็ก เนื้อนวะ จำนวนสร้าง ๕๕๐ แผ่น


แผ่นเพชฌฆาตเล็ก เนื้ออัลปาก้า จำนวนสร้าง ๓๕๐ แผ่น


แผ่นเพชฌฆาตเล็ก เนื้อทองแดง จำนวนสร้าง ๒,๕๐๐๐ แผ่น