เหรียญเม็ดแตง


เหรียญเม็ดแตง เนื้อทองคำ จำนวน ๓๒ องค์


หน้าเม็ดแตง เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๓๐๐ องค์


เม็ดแตง นวะโลหะ จำนวนสร้าง ๓๐๐ องค์


เหรียญเม็ดแตง เนื้อสัมฤทธิ์ จำนวนสร้าง ๑๐,๐๐๐ องค์


เม็ดแตง เนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง ๒๐,๐๐๐ องค์