เหรียญหล่อ พญาชิงชัย


พญาชิงชัย เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๕๖ องค์


พญาชิงชัย เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๕๖ องค์


พญาชิงชัย เนื้อนวะโลหะ จำนวนสร้าง ๓๐๐ องค์


ก้นพญาชิงชัย เนื้อสัมฤทธิ์ ๒ โค็ต จำนวนสร้าง ๕๐๐ องค์


พญาชิงชัย เนื้อสัมฤทธิ์ จำนวนสร้าง ๓,๐๐๐ องค์


พญาชิงชัย เนื้อสตางค์แดง จำนวนสร้าง ๓๐๐ องค์