เครื่องราง


พระขรรค์ไม้ยางฟ้าผ่า จำนวนสร้าง ๑๘๐ อัน


ชูชก เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๕๐๐ องค์


ชูชก เนื้อนวะโลหะ จำนวนสร้าง ๒๐๐ องค์


ชูชก เนื้อสัตฤทธิ์ จำนวนสร้าง ๓,๐๐๐ องค์


ลูกสะกด ไม้ยางฟ้าผ่า จำนวนสร้าง ๓๐๐ อัน


ลูกสะกด ไม้ยางฟ้าผ่า เม็ดปะคำ จำนวนสร้าง ๓๐ อัน


ลูกสะกด เนื้อดีบุก จำนวนสร้าง ๓๐๐ อัน


ตะกรุดมหาบุรุษ เนื้อไม้ยาง ไส้ทองแดง จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ ดอก


ตะกรุดมหาบรุษสั้น เม็ดปะคำไม้ จำนวนสร้าง ๑๐ อัน


ตะกรุดมหาบรุษยาว เม็ดปะคำไม้ จำนวนสร้าง ๑๐ อัน


เม็ดปะคำเนื้อไม้ จำนวนสร้าง ๒๐๐ อัน