เครื่องราง


ตะกรุดมาลาเบี่ยงเนื้อทองแดง ดอกยาว จำนวนสร้าง ๔๐๐ ดอก


ตะกรุดมาลาเบี่ยงเนื้อทองแดง ดอกสั้น จำนวนสร้าง ๔๐๐ ดอก