ชุดผ้ายันต์


ผ้ายันต์พรหมสี่หน้า สร้าง ๑,๐๐๐ ผืน


ผ้ายันต์ไหว้ครูปี ๕๑ สร้าง ๓,๐๐๐ ผืน


ผ้ายันต์ ๑๒ นักษัตร (ธงผืนใหญ่) จำนวนสร้างอย่างละ ๒๐๐ ผืน