เหรียญสี่รอบจิ๋ว


เหรียญสี่รอบขนาด ๒.๐ ซม. ขอบทองคำ ไส้นวะ (ปฐมฤกษ์) จำนวนสร้าง ๑๕ องค์


เหรียญสี่รอบขนาด ๒.๐ ซม. ขอบนวะ ไส้ทองคำ จำนวนสร้าง ๘๒ องค์


เหรียญสี่รอบขนาด ๒.๐ ซม. ขอบเงิน ไส้ทองคำ จำนวนสร้าง ๙๐ องค์


เหรียญสี่รอบขนาด ๒.๐ ซม. ขอบนวะ ไส้เงิน จำนวนสร้าง ๓,๐๐๐ องค์


เหรียญสี่รอบขนาด ๒.๐ ซม. ขอบเงิน ไส้นวะ จำนวนสร้าง ๓,๐๐๐ องค์


เหรียญสี่รอบขนาด ๒.๐ ซม. ขอบเงิน ไส้สัมฤทธิ์ จำนวนสร้าง ๓,๐๐๐ องค์


เหรียญสี่รอบขนาด ๒.๐ ซม. ขอบสัมฤทธิ์ ไส้ทองแดง จำนวนสร้าง ๒๐,๐๐๐ องค์


เหรียญสี่รอบขนาด ๒.๐ ซม. ขอบทองแดง ไส้สัมฤธิ์ จำนวนสร้าง ๒๐,๐๐๐ องค์