เหรียญลายเส้น


เหรียญลายเส้นเนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๓๒ องค์


เหรียญลายเส้นเนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๓๕ เหรียญ


เหรียญลายเส้น เนื้อนวะ จำนวนสร้าง ๗๐๐ เหรียญ


เหรียญลายเส้นเนื้อ ดีบุก จำนวนสร้าง ๖๕๙ เหรียญ


เหรียญสัตตฤทธิ์ หลังเรียบ สร้าง ๖๐ เหรียญ


เหรียญลายเส้น เนื้อทองแดง ๓,๙๔๕ เหรียญ


เหรียญลายเส้น เนื้อสัมฤทธิ์ สร้าง ๑,๖๒๑ องค์


เหรียญลายเส้น เนื้อสตางค์แดง จำนวนวนสร้าง ๓๐ เหรียญ


เหรียญลายเส้น เนื้อเงินลงยา สร้าง รวม ๖๓๐ องค์ มีสามแบบ สามสี