เหรียญคันฉ่องเล็ก


เหรียญคันฉ่องเล็ก เนื้อจ้าวน้ำเงินหลังทองคำ จำนวนสร้าง ๑๓ เหรียญ


เหรียญคันฉ่องเล็ก เนื้อจ้าวน้ำเงินหลังนาก จำนวนสร้าง ๑๓ องค์


เหรียญคันฉ่องเล็ก เนื้อจ้างน้ำเงินหลังเงิน จำนวนสร้าง ๑๓ องค์


เหรียญคันฉ่องเล็ก เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๓๕๗ เหรียญ


เหรียญคันฉ่องเล็ก เนื้อนาก สร้าง ๓๒ องค์


เหรียญคันฉ่องเล็ก เนื้อจ้าวน้ำเงิน ๑๐๙ องค์


เหรียญคันฉ่องเล็ก เนื้อนวะ (คุ้มดวง) จำนวนสร้าง ๓๒ เหรียญ


เหรียญคันฉ่องเล็ก เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๖,๑๑๐ เหรียญ


เหรียญคันฉ่องเล็ก เนื้อนวะโลหะ จำนวนสร้าง ๕,๕๙๒ เหรียญ


เหรียญคันฉ่องเล็ก เนื้อทองแดงเถื่อน จำนวนสร้าง ๕๐๐ เหรียญ


เหรียญคันฉ่องเล็ก เนื้อปอกลูกปืน จำนวนสร้าง ๖๓๗ เหรียญ


เหรียญคันฉ่องเล็ก เนื้อดีบุก จำนวนสร้าง ๖๓๗ เหรียญ


เหรียญคันฉ่องเล็ก เนื้อสัมฤทธิ์ จำนวนสร้าง ๑๑,๔๑๙ เหรียญ


เหรียญคันฉ่องเล็ก เนื้อทองแดง จำนวนสร้าง ๓๖,๔๓๘ เหรียญ