เหรียญคันฉ่องจิ๋ว


คันฉ่องจิ๋ว เนื้อทองคำ สร้าง ๑๑๐ เหรียญ


คันฉ่องจิ๋ว เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๑,๔๐๐ เหรียญ


คันฉ่องจิ๋ว เนื้อนวะ จำนวนสร้าง ๑,๔๔๘ เหรียญ


คันฉ่องจิ๋ว เนื้อสัมฤทธิ์ สร้าง ๒,๒๐๐ เหรียญ


คันฉ่องจิ๋ว เนื้อทองแดง จำนวนสร้าง ๑๐,๐๐๐ เหรียญ


คันฉ่องจิ๋ว เนื้อดีบุก จำนวนสร้าง ๒,๓๔๙ เหรียญ


คันฉ่องจิ๋ว เนื้อจ้าวน้ำเงิน จำนวนสร้าง ๕๓๓ เหรียญ