เหรียญสี่รอบใหญ่


เหรียญสี่รอบขนาด ๔ ซม. ขอบทองคำเนื้อ ไส้นวะ (ปฐมฤกษ์) จำนวนสร้าง ๑๓ องค์

 


เหรียญสี่รอบขนาด ๔ ซม. ขอบเงิน ไส้นวะ (ปฐมฤกษ์) จำนวนสร้าง ๑๓ องค์

 


เหรียญสี่รอบขนาด ๔ ซม. ขอบนวะ ไส้ทองคำ จำนวนสร้าง ๙๐ องค์


เหรียญสี่รอบขนาด ๔ ซม. ขอบเงิน ไส้ทองคำ จำนวนสร้าง ๘๐ องค์


เหรียญสี่รอบขนาด ๔ ซม. ขอบนวะ ไส้เงิน จำนวนสร้าง ๒,๐๐๐ องค์


เหรียญสี่รอบขนาด ๔ ซม. ขอบสัมฤทธิ์ ไส้ทองแดงเถื่อนหลังเรียบ จำนวนสร้าง ๒๘๗ เหรียญ


เหรียญสี่รอบขนาด ๔ ซม. ขอบทองแดงเถื่อน ไส้ทองจ้าวน้ำเงิน จำนวสร้าง ๓๐๐ เหรียญ


เหรียญสี่รอบขนาด ๔ ซม. ขอบทองแดง ไส้จ้าวปลอกลูกปืน จำนวสร้าง ๓๐๐ เหรียญ


เหรียญสี่รอบขนาด ๔ ซม. เนื้อสัทฤธิ์นอก ทองแดงใน (เหรียญยอดฉัตร) จำนวนสร้าง ๓,๐๐๐ องค์


เหรียญสี่รอบขนาด ๔ ซม. ทองแดงนอก สัมฤทธิ์ใน จำนวนสร้าง ๒๑,๐๐๐ เหรียญ


เหรียญสี่รอบขนาด ๔ ซม. ขอบนวะไส้ปลอกลูกปืน จำนวนสร้าง ๑,๑๐๐ องค์


เหรียญสี่รอบขนาด ๔ ซม. ขอบสัมฤธิ์ ไส้นวะ จำนวนสร้าง ๓,๑๕๘ เหรียญ