หน้ากากเนื้อเซรามิค


พระผง เนื่อเซรามิค หน้ากากสัมฤทธิ์ ขนาด ๕.๕ ซม (สีแดง จำนวนสร้าง ๙๑ องค์)


พระผง เนื่อเซรามิค หน้ากากสัมฤทธิ์ ขนาด ๕.๕ ซม (สีเขียว จำนวนสร้าง ๙๑ องค์)


พระผง เนื่อเซรามิค หน้ากากสัมฤทธิ์ ขนาด ๕.๕ ซม (สีดำ จำนวนสร้าง ๙๑ องค์)


พระผง เนื่อเซรามิค หน้ากากสัมฤทธิ์ ขนาด ๕.๕ ซม (สีน้ำเงิน จำนวนสร้าง ๙๐ องค์)


พระผง เนื่อเซรามิค หน้ากากสัมฤทธิ์ ขนาด ๕.๕ ซม (สีน้ำขาว จำนวนสร้าง ๙๑ องค์)


พระผงเนื้อดำ หน้ากากนวะโลหะ จำนวนสร้าง ๑๐ องค์


พระผงพิมพ์หน้ากาก เนื้อเซรามิค หน้ากากทองแดง (สีทรงกลด จำนวนสร้าง ๑๔๒ องค์)


พระผงพิมพ์หน้ากาก เนื้อเซรามิค หน้ากากทองแดง (สีแดง จำนวนสร้าง ๑๐๕ องค์)


พระผงพิมพ์หน้ากาก เนื้อเซรามิค หน้ากากทองแดง (สีเขียว จำนวนสร้าง ๙๖ องค์)


พระผงพิมพ์หน้ากาก เนื้อเซรามิค หน้ากากทองแดง (สีขาว จำนวนสร้าง ๘๕ องค์)


พระผงพิมพ์หน้ากาก เนื้อเซรามิค หน้ากากทองแดง (สีดำ จำนวนสร้าง ๘๔ องค์)


พระผงพิมพ์หน้ากาก เนื้อเซรามิค หน้ากากทองแดง (สีเขียว ปัดทอง จำนวนสร้าง ๙๕ องค์)


พระผงพิมพ์หน้ากาก เนื้อเซรามิค หน้ากากทองแดง (สีขาว ปัดทอง จำนวนสร้าง ๘๘ องค์)


พระผงพิมพ์หน้ากาก เนื้อเซรามิค หน้ากากทองแดง (สีทรงกลด ปัดทอง จำนวนสร้าง ๘๕ องค์)


พระผงพิมพ์หน้ากาก เนื้อเซรามิค หน้ากากทองแดง (สีดำ ปัดทอง จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์)


พระผงพิมพ์หน้ากาก เนื้อเซรามิค หน้ากากทองแดง (สีแดง ปัดทอง จำนวนสร้าง ๘๘ องค์)