พระเนื้อผง พิมพ์ปรก ผ่าตะวัน


เนื้อดำ(นำฤกษ์) หลังตะกรุดทองคำ จำนวนสร้าง ๑๐๘ องค์


เนื้อนำตาล (นำฤกษ์) หลังตะกรุดเงินคู่ จำนวนสร้าง ๑๒๒ องค์


เนื้อน้ำตาล (นำฤกษ์) หลังฝังพญาเหล็ก จำนวนสร้าง ๑๙๐ องค์


เนื้อน้ำตาลแดง (ชมพู) จำนวนสร้าง ๙๐ องค์


เนื้อน้ำตาล จำนวนสร้าง ๘๐๗๘ องค์


เนื้อมังคุด จำนวนสร้าง ๓๐๐๐ องค์


เนื้อน้ำแดง จำนวนสร้าง ๑๑๐๐ องค์


ปรกมะขามเนื้อดำ จำนวนสร้าง ๖๐๐๐ องค์


ปรกมะขามเนื้อเทา จำนวนสร้าง ๘๐๐ องค์


ปรกมะขามเนื้อน้ำตาลอ่อน จำนวนสร้าง ๕๐๐ องค์