พระเนื้อผง พิมพ์จอมคน


พระผงพิมพ์ จอมคนเนื้อดำ หลังฝังตะกรุดสาริกาตะกั่วคู่ จำนวนสร้าง ๔๗ องค์


พระผงพิมพ์ จอมคนเนื้อทรงกลดหน้าเกศา หลังฝังพญาเหล็ก จำนวนสร้าง ๒๐ องค์


พระผงพิมพ์ จอมคนเนื้อทรงกลดหลังปิดทองฝังพญาเหล็ก จำนวนสร้าง ๔๓ องค์


พระผงพิมพ์ จอมคนเนื้อดำ หลังฝังบินเดี่ยว จำนวนสร้าง ๔๓๐ องค์


พระผงพิมพ์ จอมคนเนื้อมังคุดโรยผงตะไบ จำนวนสร้าง ๒๕๐ องค์


พระผงพิมพ์ จอมคนเนื้อจ้าวน้ำเงิน หลังฝังเหรียญหลักชัยนวะ จำนวนสร้าง ๕๗ องค์


พระผงพิมพ์ จอมคนเนื้อดำหน้าโรยงาและโรยผงตะไบ หลังโรยงาจำนวนสร้าง ๑๐ องค์


พระผงพิมพ์ จอมคนเนื้อจ้าวน้ำเงิน หลังฝังพระชัยวัฒน์จำนวนสร้าง ๑๓๖ องค์


พระผงพิมพ์ จอมคนเนื้อเหลืองฟักทอง หลังฝังหยก จำนวนสร้าง ๒๐ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อกระเบื้อง ปิดทองในพิมพ์ จำนวนสร้าง ๑๗๘ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อดำหน้าฝังเม็ดเงิน หลังกดโค๊ตราหู จำนวนสร้าง ๕๑๙ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อดำ หลังกดโค๊ตราหู จำนวนสร้าง ๓๕๑ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อเหลืองฟักทอง หลังฝังหลักชัยนวะ จำนวนสร้าง ๔๖ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อน้ำตาล หลังฝังตะกรุดมหาเสน่ห์จำนวนสร้าง ๒๗ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อจ้าวน้ำเงิน หลังฝังปิดตาพังพะกาฬนวะ จำนวนสร้าง ๒๐ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อจ้าวน้ำเงิน หลังฝังหลักชัยทองแดง จำนวนสร้าง ๑๙๙ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อจ้าวน้ำเงิน หลังกดโค๊ตราหู จำนวนสร้าง ๒๔ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อดำหลังทรงกลด หลังฝังตะกรุดทองคำคู่ จำนวนสร้าง ๕ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อเขียวโรยผงตะไบ หลังฝังพลอย จำนวนสร้าง ๔ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อเขียว หลังฝังพญาเหล็ก จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อดำ ลองพิมพ์ ปฐมฤกษ์ จำนวนสร้าง ๘ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนยอดบายศรีเนื้อดำ หลังฝังพญาเหล็ก จำนวนสร้าง ๕๐ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อดำ หลังฝังพญาเหล็กใหญ่ จำนวนสร้าง ๓๔ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อเขียว จำนวนสร้าง ๓,๙๘๑ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อดำปิดทองในพิมพ์ จำนวนสร้าง ๑,๓๕๕ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนยอดบายศรีเนื้อทรงกลด จำนวนสร้าง ๒๐ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อแดง จำนวนสร้าง ๓,๔๒๖ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อทรงกลด จำนวนสร้าง ๘,๑๓๘ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อดำ จำนวนสร้าง ๔,๓๒๔ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อเหลืองผสมงา จำนวนสร้าง ๑,๗๒๗ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อน้ำตาล จำนวนสร้าง ๒,๙๒๔ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อดำ หลังกดโค๊ตราหู จำนวนสร้าง ๓๕๑ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนปฐมฤกษ์เนื้อดำ หน้าโรยผงตะไบ หลังฝังพลอย จำนวนสร้าง ๔ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อดำ หลังฝังพญาเหล็กคู่


พระผงพิมพ์จอมคนปฐมฤกษ์เนื้อเทากากยา หลังฝังพญาเหล็กใหญ่


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อแดง หลังกดโค๊ตราหู


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อเขียว หลังกดโค๊ตราหู


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อดำ หลังฝังปิดตาพังพะกาฬเนื้อดีบุก จำนวนสร้าง ๓๘๒ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อจ้าวน้ำเงินปิดทองในพิมพ์ จำนวนสร้าง ๙๔๒ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อเหลืองฟักทอง หลังฝังพญาเหล็ก จำนวนสร้าง ๔๐ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อดำ หลังฝังพญาเหล็กรูปแบบพิเศษ จำนวนสร้าง ๑๐ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อเขียว ด้านหน้าเคลือบ หลังขวัญถุง จำนวนสร้าง ๓๘ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อมังคุด ด้านหน้าเคลือบ หลังขวัญถุง จำนวนสร้าง ๖๘ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อดำ หลังฝังเม็ดทองแดง จำนวนสร้าง ๒๔๖ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อดำโรยผงตะไบ หลังตะกรุดทองแดงคู่ จำนวนสร้าง ๑๕๗ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อเหลือง หลังจารโดยครูเย็น จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อดำโรยงา หลังจารโดยครูเย็น จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อดำ หลังจารโดยครูเย็น จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์


เนื้อเขียว หลังจารเหล็กโดยครูเย็น สร้าง ๑๐๐ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อเทาเถ้าอังคาร หลังฝังพญาเหล็กใหญ่จำนวนสร้าง ๗ องค์


พระผงพิมพ์จอมคนเนื้อเหลือง หลังฝังเพชรและพลอย สร้าง ๓ องค์


หน้าฝังเกศา หลังฝังพญาเหล็ก จำนวนสร้าง ๒๐ องค์


หน้า เนื้อเหลือง หลังฝังทับทิมสร้าง ๑๐ องค์


หน้าเนื้อดำ หลังฝังพญาเหล็กรูปน้าเต้า สร้าง ๓ องค์


หน้าเขียว หลังทรงกรุด ฝังตะกรุด ทองคำ เงิน ทองแดง จำนวนสร้าง ๕ องค์


หน้าเนื้อมังคุด หลังจารพิเศษ สร้างรวม ๓ องค์


หน้าเนื้อมังคุด หลังจารพิเศษ สร้างรวม ๓ องค์


หน้าเนื้อมังคุด หลังจารพิเศษ สร้างรวม ๓ องค์


หน้าเนื้อมังคุด หลังจารเหล็ก ตัวนะ สร้าง ๓ องค์


หน้าเนื้อเหลือง ปิดทอง หลังฝังตะกรุดทองแดงคู่ สร้าง ๓๐ องค์