ปิตตาพังพะกาฬ


ปิดตาพังพะกาฬ จัมโบ้ เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๑ องค์


ปิดตาพังพะกาฬ จัมโบ้ เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๓๔๑๖ องค์


ปิดตาพังพะกาฬ จัมโบ้ เนื้อนวะโลหะ จำนวนสร้าง ๕๑๕๙ องค์


ปิดตาพังพะกาฬเนื้อ สัมฤทธิ์ จำนวนสร้าง ๕๖๓๙ องค์


ปิดตาพังพะกาฬเนื้อ ทองแดง จำนวนสร้าง ๒๔๔๙ องค์


ปิดตาพังพะกาฬ จัมโบ้ เนื้อนวะ ก้นอุดผงฝังเม็ดกริ่ง จำนวนสร้าง ๒๙๙ องค์


ปิดตาพังพะกาฬ จัมโบ้ เนื้อเนื้อทองแดง ก้นอุดผงฝังเม็ดกริ่ง จำนวนสร้าง ๓๖๐๐ องค์


ปิดตาพังพะกาฬ จัมโบ้ เนื้อนวะโลหะมาสเตอร์พีซ (ปฐมฤกษ์) จำนวนสร้าง ๓๒ องค์