ตัวเกิด


ตัวเกิดเนื้อทองคำตัวใหญ่ สร้าง ๑ ตัว


 

ตัวเกิดเนื้อโลหะผสม สร้าง ๑๐๐๐ ตัว