ชุดผ้ายันต์


ผ้ายันต์ชนะตลอดกาล ผืนเล็กสร้าง สีละ ๒๐๐ ผืน ผืนใหญ่สร้างสีดำ ๘๐ ผืน


ผ้ายันต์ผ่าตะวันเหนือดวงสร้าง ๒๐๐๐ ผืน


ผ้ายันต์พญาชิชัย เหนือดวง สร้าง ๕๐๐ ผืน


ผ้ายันต์พังพะกาฬ สร้าง สีละ ๕๐๐ ผืน  


ผ้ายันต์เพชรฉลูกรรณ์ สร้าง ๕๐๐ ผืน


ผ้ายันต์มงคล ครบ 4 รอบ มี 2 ขนาดใหญ่ เล็ก สร้าง อย่างละ ๕๐๐ ผืน


ผ้ายันต์มงคลจักรวาล สร้างสีละ ๕๐๐ ผืน


ผ้ายันต์เหนือคน เหนือดวง สร้างสีละ ๕๐๐ ผืน


ผ้ายันต์ไหว้ครูปี ๕๐ (เหนีอดวง) สร้างสีละ ๕๐๐ ผืน


ผ้ายันต์ไหว้ครูปี ๕๐ สร้างสีละ ๕๐๐ ผืน