กำไรผ่าตะวัน


กำไรวงเล็ก

กำไรมหาปราบเนื้อทองคำวงเล็ก สร้าง ๓๖ วง

 


กำไรมหาปราบเนื้อนากวงเล็ก จำนวนสร้าง ๑๓๒ วง


กำไรมหาปราบ เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๕๔๐๐ วง (วงเล็ก)


กำไรมหาปราบเนื้อสัมฤทธิ์ชุบทอง จำนวนสร้าง ๕๕๐ วง (วงเล็ก)


กำไรมหาปราบเนื้อสัมฤทธิ์ชุบนาก จำนวนสร้าง ๕๕๐ วง (วงเล็ก)


 

กำไรวงใหญ่

 

กำไรมหาปราบวงใหญ่ เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๓๒ วง


กำไรมหาปราบวงใหญ่ เนื้อนาก จำนวนสร้าง ๑๐๘ วง


กำไรมหาปราบวงใหญ่ เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๕๒๐๐ วง


กำไรมหาปราบวงใหญ่ เนื้อสัมฤทธื์ชุบทอง จำนวนสร้าง ๕๒๐ วง


กำไรมหาปราบวงใหญ่ เนื้อสัมฤทธื์ชุบนาก จำนวนสร้าง ๔๖๐ วง