พระรูปเหมือนบูชา ๗ เศียร รุ่นแรก


เป็นพระรูปเหมือนบูชาองค์ท่านจตุคามรามเทพ ที่วัดพุทไธศวรรย์จัดสร้างขึ้นครั้งแรก เพื่อเป็นที่ระลึกในการหล่อรูปเหมือนองค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพ ประดิษฐานในวิหาร เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ มีขนาดหน้าตัก ๗ นิ้ว จำนวนสร้าง ๑๓๓ องค์ สามารถถอดแยกเป็นสองส่วนได้ คือ ส่วนที่เป็นรูปเหมือนท่านพ่อฯ และนาคปรก ทุกองค์จะตอกหมายเลขด้านหน้า บริเวณใกล้เท่าซ้ายองค์พ่อ และตอกโค๊ด “สุริยัน – จันทรา” ด้านหลังข้างขวาของพระปิดตาพังพระกาฬ

01.3 พระรูปเหมือนบูชา ๗ เศียร รุ่นแรก 01.1 พระรูปเหมือนบูชา ๗ เศียร รุ่นแรก

01.2 พระรูปเหมือนบูชา ๗ เศียร รุ่นแรก

เนื้อโลหะผสม รมดำ

02.1 พระรูปเหมือนบูชา ๗ เศียร รุ่นแรก 02.2 พระรูปเหมือนบูชา ๗ เศียร รุ่นแรก

02.3 พระรูปเหมือนบูชา ๗ เศียร รุ่นแรก 02.4 พระรูปเหมือนบูชา ๗ เศียร รุ่นแรก

เนื้อโลหะผสม ปิดทอง