พระรูปเหมือนบูชาหน้ารถ รุ่นแรก


ทำพิธีพร้อมกับพระกริ่ง พระชัยวัฒน์ราชันดำ สองแผ่นดิน สร้าง ๒ เนื้อ คือ เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๔ องค์ และเนื้อโลหะผสม จำนวนสร้าง ๑,๕๐๐ องค์ (ตอกโค๊ดเลข “4” ที่ฐาน จำนวน ๓๐๐ องค์)

 

01 พระรูปเหมือนบูชาหน้ารถ รุ่นแรก

เนื้อเงิน

 

02 พระรูปเหมือนบูชาหน้ารถ รุ่นแรก

เนื้อโลหะผสม รมดำ