พระรูปเหมือนบูชาหน้ารถ รุ่นเหนือดวง (ครั้งที่ ๑)


ทำพิธีอัญเชิญขอบารมีองค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพ ณ วิหารท่านพ่อจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์ โดยหลวงพ่ออติโชติ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เวลา ๒๑.๑๙ น. และนำเข้าพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เวลา ๑๔.๑๙ น. โดยสุดยอดพระเกจิ เมืองกรุงเก่า พระนครศรีอยุธยา อาทิ หลวงปู่ทิม วัดพระขาว, หลวงพ่อหวล วัดพุทไธศวรรย์, หลวงพ่อรวย วัดตะโก, หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว, หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน, หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก, หลวงพ่ออติโชติ วัดพุทไธศวรรย์ เป็นต้น

เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๑ องค์

เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๑ องค์

เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๑๒๐ องค์

เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๑๒๐ องค์
ตอกโค๊ด อักษร “ง” ที่ผนังด้านข้างแท่นประทับ ขวามือองค์พ่อ

เนื้อนวะโลหะ จำนวนสร้าง ๓๐๐ องค์

เนื้อนวะโลหะ จำนวนสร้าง ๓๐๐ องค์
ตอกโค๊ด อักขระ “นะ” ที่ผนังด้านข้างแท่นประทับ ขวามือองค์พ่อ

เนื้อสามกษัตริย์ (ปรกทอง) จำนวนสร้าง ๕๐๐ องค์

เนื้อสามกษัตริย์ (ปรกทอง) จำนวนสร้าง ๕๐๐ องค์
ตอกโค๊ด อักษร “ส” ๓ โค๊ด ที่ผนังด้านข้างแท่นประทับ ขวามือองค์พ่อ

เนื้อสัมฤทธิ์ ปิดทองทรงเครื่อง จำนวนสร้าง ๒๐๐ องค์

เนื้อสัมฤทธิ์ ปิดทองทรงเครื่อง จำนวนสร้าง ๒๐๐ องค์
ตอกโค๊ด “ส” ๒ โค๊ด ที่ผนังด้านข้างแท่นประทับ ซ้ายมือองค์พ่อ

เนื้อสัมฤทธิ์ชุบเงิน จำนวนสร้าง ๒๐๐ องค์

เนื้อสัมฤทธิ์ชุบเงิน จำนวนสร้าง ๒๐๐ องค์
ตอกโค๊ด อักศร “ส” “ง” ที่ผนังด้านข้างแท่นประทับ ซ้ายมือองค์พ่อ

เนื้อสัมฤทธิ์ รมดำมันปู จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ องค์

เนื้อสัมฤทธิ์ รมดำมันปู จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ องค์
ตอกโค๊ด อักษร “ส” ที่ผนังด้านข้างแท่นประทับ ซ้ายมือองค์พ่อ

เนื้อสัมฤทธิ์ จำนวนสร้าง ๓,๐๐๐ องค์

เนื้อสัมฤทธิ์ จำนวนสร้าง ๓,๐๐๐ องค์
ตอกโค๊ด อักษร “ส” ที่ผนังด้านข้างแท่นประทับ ขวามมือองค์พ่อ