พระรูปเหมือนบูชาหน้ารถ รุ่นมรดกพ่อ


พิธีมหาเทพเทวาภิเษก วัตถุมงคล รุ่น “มรดกพ่อ” เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ สร้าง ๒ เนื้อ คือ เนื้อนวะโลหะ จำนวนสร้าง ๒๐ องค์ ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ข้างเท้าขวาองค์ท่านพ่อ หลังคำว่า “พุทไธศวรรย์” และเนื้อโลหะผสม จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ องค์ ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ข้างเท้าขวาองค์ท่านพ่อ หน้าคำว่า “พุทไธศวรรย์”

1.0 เนื้อนวะโลหะ
เนื้อนวะโลหะ

2.0 เนื้อโลหะผสม รมดำ
เนื้อโลหะผสม รมดำ