พระรูปเหมือนบูชารุ่นมรดกพ่อ หน้าตัก ๕ นิ้ว


จัดสร้างขึ้นพร้อมพระบูชาขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว จำนวนสร้าง ๖๕๔ องค์ ทุกองค์จะตอกโค๊ด “ราหูใหญ่” ระหว่างเท้าซ้าย-ขวาองค์พ่อฯ และตอกหมายเลขอารบิคที่ฐานใต้แขนด้านซ้ายพญาราหู

1.0 เนื้อโลหะผสม ปิดทอง 1.1 เนื้อโลหะผสม ปิดทอง

เนื้อโลหะผสม ปิดทอง

2.0 เนื้อโลหะผสม สีเม็ดมะขาม 2.1 เนื้อโลหะผสม สีเม็ดมะขาม

เนื้อโลหะผสม สีเม็ดมะขาม

3.0 เนื้อโลหะผสม สนิมเขียว 3.1 เนื้อโลหะผสม สนิมเขียว

3.2 เนื้อโลหะผสม สนิมเขียว 3.3 เนื้อโลหะผสม สนิมเขียว

เนื้อโลหะผสม สนิมเขียว

4.0 เนื้อโลหะผสม รมดำ 4.1 เนื้อโลหะผสม รมดำ

4.2 เนื้อโลหะผสม รมดำ

เนื้อโลหะผสม รมดำ