พระรูปเหมือนบูชาตาขุนโหร หน้าตัก ๑๖ นิ้ว


จัดสร้างขึ้นเพื่อหาทุนทรัพย์ในการสร้างประมณฑป วัดพุทไธศวรรย์ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ พิธีจักรพรรดิ เทวาภิเษก จำนวนสร้าง ๗๑ องค์ ทุกองค์จะตอกโค๊ด “ราหูใหญ่” บริเวณแท่นประทับ หน้าชายผ้าแข้งซ้ายองค์พ่อฯ, ตอกหมายเลขอารบิคใหญ่ บริเวณด้านหน้าเท้าซ้าย และบริเวณกลางจักรด้านหลังองค์พ่อฯ

 

     1เนื้อโลหะผสม ปิดทอง 2เนื้อทองเหลืองขัดมัน

เนื้อโลหะผสม ปิดทอง                เนื้อทองเหลืองขัดมัน

3.0เนื้อโลหะผสมรมดำ หน้า 3.1เนื้อโลหะผสมรมดำ หลัง

เนื้อโลหะผสมรมดำ