พระผงสุริยัน – จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์ พิมพ์หน้ากาก


ดวงตราเทวฤทธิ์พิมพ์พิเศษ เป็นเอกลักษณ์ของวัดพุทไธศวรรย์ ดวงตราเนื้อผงทรงกลม มีหลายสีตามมวลสารและส่วนผสม มี ๕ สี คือ สีขาว, สีดำ, สีเขียวอ่อน, สีเหลืองอ่อน และ สีชมพู ด้านหน้ามีแผ่นปั้นรูปเหมือน องค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพ เนื้อโลหะ ๕ ชนิด คือ ทองคำ, เงิน, นวะโลหะ, สัมฤทธิ์ และ ทองแดง ปิดอยู่ด้านบน โดยมีเดือยหรือสลักฝังในเนื้อ เพื่อกันแผ่นปั้มหน้ากากหลุด และแผ่นหน้ากากจะมีโค๊ด ของแต่ละเนื้อวัสดุแต่กต่างกัน

01 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์ พิมพ์หน้ากาก
หน้ากากทองคำ เนื้อผงสีดำ หลังฝังหญาเหล็ก จำนวนสร้าง ๔๐ องค์
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” ข้างแขนซ้ายองค์พ่อ และ “ตัวสำเร็จ” ๒ โค๊ด ซ้ายขวาของราหู ใต้แท่นประทับ
(สมนาคุณให้กับทำบุญ ผู้ร่วมสร้างวัตถุมงคลรุ่นมรดกพ่อ ๑๒๐,๐๐๐ บาท)

02 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์ พิมพ์หน้ากาก
หน้ากากเงิน เนื้อผงสีดำ จำนวนสร้าง ๓๖๕ องค์
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” ข้างแขนซ้ายขององค์พ่อ และ “ตัวสำเร็จ” ด้านขวาของราหู ใต้แท่นประทับ

หน้ากากเนื้อนวะโลหะ ในส่วนของผงจะมีหลายเนื้อ จำนวนสร้างรวมทุกเนื้อประมาณ ๔๕๐ องค์ และมีหน้ากากนวะโลหะพิมพ์พิเศษ คือ ด้านหลังจะฝังพญาเหล็ก จำนวนประมาณ ๙๓ องค์

หน้ากากเนื้อนวะโลหะนี้ จะตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” ข้างแขนซ้ายองค์พ่อ และ “ตัวสำเร็จ” ข้างราหูใกล้เท้าซ้ายองค์พ่อ

03 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์ พิมพ์หน้ากาก
หน้ากากนวะโลหะ เนื้อผงสีดำ

04.1 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์ พิมพ์หน้ากาก

04.2 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์ พิมพ์หน้ากาก

เนื้อผงสีชมพู (มีน้อยมาก)

05 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์ พิมพ์หน้ากาก
หน้ากากนวะโลหะ เนื้อผงสีเหลือง

06.1 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์ พิมพ์หน้ากาก

06.2 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์ พิมพ์หน้ากาก

หน้ากากนวะโลหะ เนื้อผงสีดำ หลังฝังพญาเหล็ก

07 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์ พิมพ์หน้ากาก
หน้ากากสัมฤทธิ์ เนื้อผงสีดำ จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ องค์
ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ในช่องว่างข้างลำตัวงู ใกล้แขนซ้ายองค์พ่อ

08 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์ พิมพ์หน้ากาก
หน้ากากทองแดง เนื้อผงสีดำ

09 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์ พิมพ์หน้ากาก
หน้ากากทองแดง เนื้อผงสีเหลือง
หน้ากากทองแดง มีเนื้อหลายสี จำนวนสร้างรวมทุกสีประมาณ ๓,๕๐๐ องค์
ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ในช่องว่างข้างลำตัวงู ใกล้แขนซ้ายองค์พ่อ

10 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์ พิมพ์หน้ากาก
หน้ากากทองแดง เนื้อผงสีชมพู

11 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์ พิมพ์หน้ากาก
หน้ากากทองแดง เนื้อผงสีเขียว