พระผงสุริยัน – จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์


พระผงสุริยัน – จนทรา ดวงตราเทวฤทธิ์ เนื้อปฐมฤกษ์ จะมีหลายเนื้อ เช่น เนื้อดำ, เนื้อน้ำตาล และเนื้อผสม (บางองค์ดำ-น้ำตาล, น้ำตาล-เขียว-ดำ) บางองค์ปิดแผ่นทองในพิมพ์ โดยส่วนใหญ่จะฝังพญาเหล็ก (หลวงปู่หวล เมตตามอบให้), ตะกรุดสาลิกา และเส้นเกศาหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ (ครูเย็นซึ่งเป็นลูกบุตรบุญธรรมหลวงปู่ทิม มอบให้) มีจำนวนสร้างทั้งสิ้น ๓๒ องค์

1 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อปฐมฤกษ์ ดำปัดทอง หลังฝังตะกรุด เกศา และพญาเหล็ก

2 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

เนื้อปฐมฤกษ์ ดำปัดทอง หลังโรยผงตะไบ ฝังตะกรุด เกศา และพญาเหล็ก

3 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อปฐมฤกษ์ ดำปัดทองในพิมพ์ หลังฝังตะกรุดสาริกา

4 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

เนื้อปฐมฤกษ์ เขียว-ดำ ปิดทองในพิมพ์ หลังโรยผงตะไบ ฝังตะกรุด เกศา พญาเหล็ก

5 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

เนื้อปฐมฤกษ์ น้ำตาล-เขียวปัดทอง หลังโรยผงตะไบ ฝังตะกรุด เกศา พญาเหล็ก

6 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

เนื้อปฐมฤกษ์ น้ำตาล-เขียว หน้าเกศา หลังโรยผงตะไบ ตะกรุด พญาเหล็ก

7 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อปฐมฤกษ์ น้ำตาล-เขียว-ดำปัดทอง หลังโรยผงตะไบ ฝังตะกรุด เกศา พญาเหล็ก

8.1 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

8.2 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

8.3 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

เนื้อดำ หลังฝังเหรียญปืดตาเนื้อนวะเล็ก ตะกรุดสาลิกา พญาเหล็ก จำนวนสร้าง ๑๒ องค์

9.1 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

9.2 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

เนื้อดำ หน้าเกศา หลังฝังพญาเหล็ก และตะกรุดสาลิกาคู่ จำนวนสร้าง ๑๒๐ องค์

10 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

เนื้อดำ หลังฝังพญาเหล็กใหญ่ และตะกรุดสาลิกาคู่ จำนวนสร้าง ๑๐ องค์

11 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อน้ำตาลสยบไพรี หลังฝังพญาเหล็กใหญ่ และตะกรุดสาลิกาคู่ จำนวนสร้าง ๑๑๐ องค์

12.1 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

12.2 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อดินกากยายักษ์ หลังฝังพญาเหล็ก จำนวนสร้าง ๑๗๙ องค์
(มีทั้งด้านหลังปิดทองในพิมพ์และไม่ปิดทอง)

13 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อขาวจักรพรรดิ หลังฝังเหรียญปิดตาพังพะกาฬ เนื้อนวะโลหะเหล็ก จำนวนสร้าง ๓๓ องค์

14 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อขาวจักรพรรดิ หลังฝังเหรียญปิดตาพังพะกาฬ เนื้อทองแดงเล็ก จำนวนสร้าง ๓๓ องค์

15 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อขาวจักรพรรดิ หลังฝังเหรียญปิดตาพังพะกาฬเล็ก เนื้อตะกั่ว จำนวนสร้าง ๑๑๐ องค์

16.1 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

16.2 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

16.3 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

เนื้อสุริยันทรงกลด หลังฝังเหรียญปิดตาพังพะกาฬเล็ก เนื้อตะกั่ว จำนวนสร้าง ๑๑๒ องค์

เนื้อก้นครก หรือเนื้อเหลือ เป็นเนื้อที่เหลือติดก้นครก จากการผสมเนื้อในแต่ละครั้ง บางครั้งเหลือน้อยไม่สามารถพิมพ์เป็นพระเต็มองค์ได้ จึงนำเนื้อที่เหลือมารวมกัน แล้วกดพิมพ์องค์พระออกมา กรณีพระมีเนื้อผงสีขาวเป็นส่วนใหญ่ ก็จะเรียกว่า “เนื้อขาวก้นครก” หรือกรณีที่พระมีเนื้อผงสีดำเป็นส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่า “เนื้อดำก้นครก” เนื้อเหลือจึงเป็นสิ่งที่เป็นมงคลมาก ความหมายคือ เหลือกิน เหลือใช้

เนื้อดำก้นครก และขาวก้นครก ด้านหลังฝังปรกราชันดำ เนื้องทองแดง จำนวนสร้างรวมกันประมาณ ๑๕๙ องค์

17 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อขาวก้นครก หลังฝังปรกราชันดำ เนื้อทองแดง

18 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อดำก้นครก หลังฝังปรกราชันดำ เนื้อทองแดง

19 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อขาวจักรพรรดิ หลังฝังปรกราชันดำ เนื้อทองแดง จำนวนสร้าง ๓๘๙ องค์

20 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อดำปฐพี หลังฝังปรกราชันดำ เนื้อทองแดง จำนวนสร้าง ๑๕๙ องค์

21 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อสุริยันทรงกลด ๒ โค๊ด หลังฝังปรกสุริยัน-จันทรา เนื้อทองแดง จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์

22 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อสุริยันทรงกลด หลังฝังปรกสุริยัน-จันทรา เนื้อทองแดง

23.1 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

23.3 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

23.2 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อสองสีผ่าตะวัน กดโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ๒ โค๊ด ซ้ายขวาข้างองค์พ่อ
หลังฝังปรกสุริยัน-จันทรา เนื้อทองแดง จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์

24.1 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

24.2 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

เนื้อขาวจักรพรรดิ หลังฝังตะกรุดสาลิกาตะกั่วคู่ (ถักเชื่อก)
จำนวนสร้างรวมทั้งปัดทองในพิมพ์และไม่ปัดทอง ประมาณ ๖๐ องค์

25 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อขาวจักรพรรดิ หลังฝังตะกรุดสาลิกาคู่ จำนวนสร้าง ๒๐๐ องค์

26 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อดำ หลังฝังตะกรุดสาลิกาคู่ จำนวนสร้าง ๓๑๖ องค์

27 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อน้ำตาล หลังฝังตะกรุดสาริกาคู่ จำนวนสร้าง ๕๐๐ องค์

28.1 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

28.3 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

28.2 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อสองสีผ่าตะวัน กดโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ๒ โค๊ด ซ้ายขวาข้างองค์พ่อ หลังฝังตะกรุดสาริกาคู่

29.1 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

29.2 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

เนื้อสองสีผ่าตะวัน กดโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ๒ โค๊ด ซ้ายขวาข้างองค์พ่อ หลังฝังตะกรุดสาริกาคู่ จำนวนสร้างทุกสี ๑๐๐ องค์

30 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อดินกากยายักษ์ปัดทองในพิมพ์ กดโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ๒ โค๊ด ซ้ายขวาข้างองค์พ่อ
หลังฝังตะกรุดสาลิกาคู่ จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์

31 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อทรงกลด หลังฝังตะกรุดสาริกาคู่ จำนวนสร้าง ๕๐๐ องค์

32 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อทรงกลด หลังฝังตะกรุดสาลิกาคู่ (มีโค๊ด ๒ ตัว ซ้าย-ขวา) จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์

33.1 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

33.2 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อดำ โรยผงตะไบแหวนปิดตาพังพะกาฬ เนื้อนาก จำนวนสร้าง ๗๔ องค์

34 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อน้ำตาลสยบไพรี ปัดทองในพิมพ์ จำนวนสร้าง ๑,๕๐๐ องค์

35.1 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

35.2 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อดำ ปัดทองในพิมพ์ จำนวนสร้าง ๑๕๕ องค์

36 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อเทาบัลลังก์ ปัดทองในพิมพ์ จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ องค์

37.1 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

37.2พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อสองสีผ่าตะวัน กดโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ๒ โค๊ด ซ้ายขวาข้างองค์พ่อ

เนื้อสองสีผาตะวัน ด้านหน้า-หลัง เป็นคนละสี ส่วนใหญ่จะมีลักษณะโค้งคล้ายจาน เนื่องจากการหดตัวของเนื้อ จึงเรียกว่า “จานดาวเทียม” จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ องค์ (ทั้งแบบด้านหลังฝังปรกสุกริยัน-จันทรา, มีตะกรุดและไม่มีตะกรุด) พระบางส่วนนำไปบรรจุในรูปเหมือนบูชาองค์พ่อ ๙ นิ้ว รุ่นมรดกพ่อ

ความหมาย ของ “จานดาวเทียม” จึงมี ๒ นัย คือ เป็นตามลักษณะของรูปทรง และอีกนัยหนึ่ง ซึ่งหลวงพ่อโชติ เคยพูดเล่นกับลูกศิษย์ ถึงจานดาวเทียมว่า “จะอยู่ที่ไหน ก็รับได้”

38.1 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

38.3 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

38.2 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อสุริยันทรงกลด ปัดทองเดิม

39.1 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

39.3 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

39.2 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อสุริยันทรงกลด ปัดทอง, เงิน, นาก

40.1 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

40.3 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

40.2 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อสุริยันทรงกลด กดโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ๒ โค๊ด ซ้ายขวาข้างองค์พ่อ จำนวนสร้าง ๕๐๐ องค์

41.1 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

41.2 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

41.3 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

41.4 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

41.5 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

41.6 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

41.7 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

41.8 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

41.9 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

41.10 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

41.11 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

41.12 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

41.13 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

41.14 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

41.15 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

เนื้อสุริยันทรงกลด จำนวนสร้าง ๔,๐๐๐ องค์

42 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อเขียวกตัญญู ปัดทองในพิมพ์ จำนวนสร้าง ๒๐ องค์

43 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อเขียวกตัญญู จำนวนสร้าง ๗๐๐ องค์

44.1 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

44.2 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

เนื้อขาว, ดำก้นครก หนือเนื้อเหลือ จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์

45 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อดำฝักคูณ (เนื้อเหลือจากกดพิมพ์ปฐมฤกษ์) จำนวนปรมาณ ๑๐๘ องค์

46 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อดำฝักคูณ จำนวนสร้าง ๔,๐๐๐ องค์

47 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อดินกากยายักษ์ กดโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ๒ โค๊ด ซ้ายขวาข้างองค์พ่อ
จำนวนสร้าง ๑,๕๐๐ องค์ (แจกผู้มาร่วมงานเทวาภิเษกวัตถุมงคล รุ่นมรดกพ่อ)

48 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อดินกากยายักษ์ เนื้อหยาบ จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ องค์

49 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อดินกากยายักษ์ผสมเถ้าอังคาร เนื้อละเอียด จำนวนสร้าง ๒,๐๐๐ องค์

50 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อขาวจักรพรรดิ หน้ายันต์ (เขียนโดยครูเย็น ลูกบุญธรรมหลวงปู่ทิม วัดระหารไร่)
จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ องค์

51 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อขาวจักรพรรดิ จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ องค์

52 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อเทาบัลลังก์ จำนวนสร้าง ๕,๐๐๐ องค์

53 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อน้ำตาลสยบไพรี จำนวนสร้าง ๕,๐๐๐ องค์

54 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อน้ำตาลสยบไพรี ปิดทอง

55 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อน้ำตาลสยบไพรี ปิดเงิน

เนื้อน้ำตาลสยบไพรี มีจำนวนทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ องค์ นำมาปิดทองและเงิน จำนวน ๕๐๐ องค์ จารอักขระ ๔ ตัว ด้วยเหล็กจาร ออกให้ทำบุญในวันปีใหม่ ปี ๒๕๔๙ และนำมาปิดทองและเงิน จำนวน ๑,๕๐๐ องค์ จารอักขระ ๖ ตัว ด้วยเหล็กจาร ออกให้ทำบุญในวันตรุษจีน ปี ๒๕๔๙

56 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

เนื้อดินกากยายักษ์ ด้านหน้าฝังพลอย ด้านหลังฝังตะกรุดและพญาเหล็ก (พิเศษสร้างน้อย)

57 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อพิเศษสองสี แดง-ดำปฐพี (มีน้อย)

58.1 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

58.2 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อพิเศษสองสี ดำปฐพีและน้ำตาลสยบไพรี (มีน้อย)

59 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อน้ำตาลสยบไพรี หลังฝังเหรียญปิดตาพังพะกาฬ เนื้อตะกั่ว (มีน้อย)

60.1 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์

60.2 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อพิเศษสองสี เทาเถ้าอังคารและน้ำตาลสยบไพรี (มีน้อย)

61 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อดำฝักคูณปัดทอง ด้านหลังฝังปรกราชันดำและตะกรุดสาริกา (มีน้อย)

62 พระผงสุริยัน - จันทรา ดวงตราเทวฤทธิ์
เนื้อเหลือง ปัดทอง ด้านหลังฝังปรกราชันดำ (มีน้อย)