พระผงปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ พิมพ์ใหญ่


01 พระผงปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ พิมพ์ใหญ่
เนื้อปฐมฤกษ์ น้ำตาลหลังฝังเกศา พญาเหล็ก และตะกรุดสาลิกา จำนวนสร้าง ๑๒ องค์

02.1 พระผงปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ พิมพ์ใหญ่

02.2 พระผงปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ พิมพ์ใหญ่
เนื้อปฐมฤกษ์ เทาหน้าฝังเกศา พญาเหล็ก หลังฝังตะกรุดสาลิกา (ปิดทองในพิมพ์และไม่ปิดทอง)
จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์

03 พระผงปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ พิมพ์ใหญ่
เนื้อเทาเถ้าอังคาร หลังฝังตะกรุดสาลิกาเงินคู่ จำนวนสร้าง ๑๗๓ องค์

04 พระผงปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ พิมพ์ใหญ่
เนื้อดินกากยายักษ์ แบบละเอียด จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ องค์

05 พระผงปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ พิมพ์ใหญ่
เนื้อดินกากยายักษ์ แบบหยาบ จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ องค์

พระปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ เนื้อผงสีน้ำเงินคราม, แดง, เหลือง, เขียวและเทา จะมีทั้งแบบที่ปัดทองในพิมพ์ และไม่ปัดทอง มีจำนวนสร้างรวม ๒,๐๐๐ องค์

06 พระผงปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ พิมพ์ใหญ่
เนื้อน้ำเงินคราม ปัดทองในพิมพ์

07 พระผงปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ พิมพ์ใหญ่
เนื้อสองสี ปัดทองในพิมพ์

08 พระผงปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ พิมพ์ใหญ่
เนื้อแดง ปัดทองในพิมพ์

09 พระผงปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ พิมพ์ใหญ่
เนื้อเหลือง ปัดทองในพิมพ์

10 พระผงปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ พิมพ์ใหญ่
เนื้อเหลือง ปัดเงินในพิมพ์

11 พระผงปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ พิมพ์ใหญ่
เนื้อเขียว ไม่ปัดทอง

12 พระผงปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ พิมพ์ใหญ่
เนื้อเทา ปัดทองในพิมพ์

13 พระผงปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ พิมพ์ใหญ่
เนื้อเหลืองขมิ้น

14 พระผงปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ พิมพ์ใหญ่
เนื้อน้ำตาล จำนวนสร้าง ๘,๐๐๐ องค์