พระผงปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ พิมพ์เล็ก


01 พระผงปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ พิมพ์เล็ก
เนื้อปฐมฤกษ์ หลังฝังเกศาและตะกรุดสาลิกาคู่ จำนวนสร้าง ๑๓ องค์

02 พระผงปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ พิมพ์เล็ก
เนื้อผง หลังฝังตะกรุดสาลิกาเงิน จำนวนสร้าง ๑๗๔ องค์

03.1 พระผงปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ พิมพ์เล็ก

03.2 พระผงปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ พิมพ์เล็ก

03.3 พระผงปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ พิมพ์เล็ก
ปัดทองในพิมพ์ จำนวนสร้างรวมทุกสีประมาณ ๓,๐๐๐ องค์

พระปิดตาพิมพ์เล็ก หลังฝังพลอย มี ๖ เนื้อ คือ เนื้อดำ, ขาว, น้ำตาล, เขียว, เทา และ น้ำเงิน จำนวนสร้างรวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๗,๐๐๐ องค์

04 พระผงปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ พิมพ์เล็ก
เนื้อผงสีดำ

05 พระผงปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ พิมพ์เล็ก
เนื้อผงสีขาว

06 พระผงปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ พิมพ์เล็ก
เนื้อผงสีน้ำตาล

07 พระผงปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ พิมพ์เล็ก
เนื้อผงสีเขียว

08 พระผงปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ พิมพ์เล็ก
เนื้อผงสีเทา

09 พระผงปิดตาศรีมหาราชพังพะกาฬ พิมพ์เล็ก
เนื้อผงสีน้ำเงินคราม