พระปิดตาพังพะกาฬ ลอยองค์ เนื้อโลหะ พิมพ์ใหญ่


01 พระปิดตาพังพะกาฬ ลอยองค์ เนื้อโลหะ พิมพ์ใหญ่
เนื้อนวะโลหะอุดกริ่ง จำนวนสร้าง ๓๐๖ องค์
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก” บริเวณฐาน ระหว่างหางงูทั้งสองตัว

02 พระปิดตาพังพะกาฬ ลอยองค์ เนื้อโลหะ พิมพ์ใหญ่
เนื้อนวะโลหะ จำนวนสร้าง ๔๒๗ องค์
ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ในช่อง ระหว่างลำตัวงูทั้งสองตัว

03 พระปิดตาพังพะกาฬ ลอยองค์ เนื้อโลหะ พิมพ์ใหญ่
เนื้อสัมฤทธิ์ จำนวนสร้าง ๘๕๒ องค์
ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ในช่องหางงู ข้างอักขระ “ทะ” ข้างขวาขององค์พระปิดตา

04 พระปิดตาพังพะกาฬ ลอยองค์ เนื้อโลหะ พิมพ์ใหญ่
เนื้อสัมฤทธิ์ (กรรมการ) จำนวนสร้าง ๓๕๐ องค์
ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ในช่อง ระหว่างลำตัวงู และ “พระปรางค์” บริเวณฐาน ระหว่างหางงูทั้งสองตัว

05 พระปิดตาพังพะกาฬ ลอยองค์ เนื้อโลหะ พิมพ์ใหญ่
เนื้อทองแดง จำนวนสร้าง ๗๑๙ องค์
ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ในช่องหางงู ข้างอักขระ “พะ” ข้างซ้ายขององค์พระปิดตา