พระชัยวัฒน์จตุคามรามเทพสะท้านฟ้าโภคทรัพย์


พระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ, เงิน, นาก จะรวมอยู่ในชุดพระกริ่งเนื้อพิเศษ พระกริ่งสะท้านฟ้าโภคทรัพย์ เนื้อทองคำ, เงิน, นาก

เนื้อทองคำ

เนื้อเงิน

เนื้อนาก

เนื้อเงิน (เป็นชุดคู่กับพระกริ่ง, รูปเหมือน เนื้อเงิน)

เนื้อนวะโลหะ (เป็นชุดคู่กับพระกริ่ง, รูปเหมือน เนื้อนวะโลหะ)

06 พระชัยวัฒน์จตุคามรามเทพสะท้านฟ้าโภคทรัพย์
เนื้อปลอกลูกปืน (เป็นชุดคู่กับพระกริ่ง, รูปเหมือน เนื้อปลอกลูกปิน)

07 พระชัยวัฒน์จตุคามรามเทพสะท้านฟ้าโภคทรัพย์
เนื้อสัมฤทธิ์ (เป็นชุดคู่กับพระกริ่ง, รูปเหมือน เนื้อสัมฤทธิ์)

08 พระชัยวัฒน์จตุคามรามเทพสะท้านฟ้าโภคทรัพย์
เนื้องทองแดง (เป็นชุดคู่กับพระกริ่ง, รูปเหมือน เนื้อทองแดง)