ปรกสุริยัน – จันทรา


01 ปรกสุริยัน - จันทรา
เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์
ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ด้านหลังบริเวณด้านซ้ายและขวาของคำว่า “พ่อ”

02 ปรกสุริยัน - จันทรา
เนื้อทองคำลงยา จำนวนสร้าง ๑๐๐ องค์
ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ด้านหลังบริเวณด้านซ้ายและขวาของคำว่า “พ่อ”

03 ปรกสุริยัน - จันทรา
เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ องค์
ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ด้านหลังบริเวณด้านซ้ายและขวาของคำว่า “นะ”

04 ปรกสุริยัน - จันทรา
เนื้อเงินลงยา จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ องค์
ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ” บริเวณด้านซ้ายตัวสำเร็จ เหนืออักขระ “นะ”

05 ปรกสุริยัน - จันทรา
เนื้อนวะโลหะ จำนวนสร้าง ๑,๒๐๐ องค์
ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ” บริเวณด้านขวาตัวสำเร็จ เหนืออักขระ “มะ”

06 ปรกสุริยัน - จันทรา
เนื้อทองขาว จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ องค์
ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ๒ โค๊ด บริเวณด้านซ้ายและขวาของตัวตัวสำเร็จ

07 ปรกสุริยัน - จันทรา

เนื้อสัมฤทธิ์ จำนวนสร้าง ๖,๐๕๕ องค์
ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ระหว่างอักขระ “มะ” และ “ทะ” ด้านขวาตัวสำเร็จ

08 ปรกสุริยัน - จันทรา
เนื้อทองแดง จำนวนสร้าง ๒๐,๐๐๐ องค์
ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ระหว่างอักขระ “นะ” และ “พะ” ด้านซ้ายตัวสำเร็จ

09 ปรกสุริยัน - จันทรา

สร้อยคอปรกสุริยัน-จันทรา เนื้อทองแดงชุบทอง จำนวนสร้าง ๔๐ เส้น