ตะกรุด


เป็นวัตถุมงคลที่หลวงพ่อโชติฯ จัดสร้างขึ้นตามโอกาสและวาระต่างๆ ในหลายๆ วัตถุประสงค์ เช่น เพื่อหาปัจจัยในการสร้างหรือซ่อมแซมเสนาสนะต่างๆ ของวัด, ทำบุญกองผ้าป่า, ทำบุญกองกฐิน, แจกกรรมการที่ช่วยงาน, แจกลูกศิษย์ลูกหา หรือ ผู้ที่ศรัทธาในองค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพ ฯลฯ ซึ่งมีหลายแบบอย่าง สามารถรวบรวมและชี้แจงรายละเอียดตามลำดับการจัดสร้างดังนี้

01 ตะกรุด
ตะกรุดเพชรฉลูกรณ์ เนื้อตะกั่ว ความยาวประมาณ ๔ นิ้ว จำนวนสร้าง ๑๐๘ ดอก
ตอกโค๊ด “เม็ดงา”, เลข “4” และ “สุริยัน-จันทรา”

02 ตะกรุด
ตะกรุดดวงใจจักรพรรดิ เนื้อตะกั่ว เป็นชุด ๖ ดอก จำนวนสร้าง ๓๕ ชุด
ตอกโค๊ด “เม็ดงา” ทุกดอก

ตะกรุดเพ็ชรฉลูกรรณ์และตะกรุดดวงในจักรพรรดิ สร้างและเข้าพิธีพร้อมพระผงอุดมทรัพย์พิธีมหาเทพเทวาภิเษก ณ อุโบสถ วัดพุทไธศวรรย์ โดยพระเกจิ ๑๐๘ รูป และบริเวณหน้าพระบรมอนุสาวรีย์ พระเจ้าอู่ทอง, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระเอกาทศรถ โดยหลวงพ่อโชติ วัดพุทไธศวรรย์ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

03 ตะกรุด
ตะกรุดจักรพรรดิพิสดาร เนื้อตะกั่ว ความยาวประมาณ ๓ นิ้ว
ตอกโค๊ด “สุริยัน-จัรทรา” ๓ โค๊ด

04 ตะกรุด
ตะกรุดผ่าตะวัน เนื้อทองแดง ความยาวประมาณ ๑,๕ นิ้ว ตอกโค๊ด “เม็ดงา”

05 ตะกรุด
ตะกรุดหนุมาน เนื้อตะกั่ว ความยาวประมาณ ๒ นิ้ว จำนวนสร้าง ๑๓ ดอก
ตอกโค๊ด เลข “4”, “สุริยัน-จันทรา” และ “เม็ดงา”

06 ตะกรุด
ตะกรุดมหาละลวย เนื้อตะกั่วและทองแดงม้วนซ้อนกัน ความยาวประมาณ ๑.๕ นิ้ว จำนวนสร้าง ๑๐๘ ดอก
ตอกโค๊ด “สำเร็จ”

07 ตะกรุด
ตะกรุดสุริยัน-จันทรา หรือตะกรุดคู่ (พ่อ-แม่) จำนวนสร้าง ๒๐๐ คู่
เนื้อตะกั่ว (พ่อ) และเนื้อทองแดง (แม่) ตอกโค๊ด “สุริยัน-จันทรา”

08 ตะกรุด
ตะกรุดโทน เนื้อตะกั่ว ความยาวประมาณ ๔ นิ้ว ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ”

09 ตะกรุด
ตะกรุดพังพะกาฬนเรศวรปราบหงสา เนื้อตะกั่วม้วนทับ ๒ ชั้น
ความยาวประมาณ ๔ นิ้ว (กรรมการ) จำนวนสร้าง ๓๐ ดอก
มีหมายเลขกำกับ และตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ๒ โค๊ด

10 ตะกรุด
ตะกรุดพังพะกาฬนเรศวรปราบหงสา เนื้อตะกั่วชั้นเดียว
ความยาวประมาณ ๔ นิ้ว (ผู้ร่วมสร้าง) จำนวนสร้าง ๑๐๘ ดอก
มีหมายเลขกำกับ และตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ๒ โค๊ด

11 ตะกรุด
ตะกรุดพังพะกาฬนเรศวรปราบหงสา เนื้อตะกั่ว
ความยาวประมาณ ๓ นิ้ว จำนวนสร้าง ๖๕๕ ดอก ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ” ๒ โค๊ด

12 ตะกรุด
ตะกรุดเพชรอู่ทอง เนื้อตะกั่ว ความยาวประมาณ ๒.๕ นิ้ว จำนวนสร้าง ๓๐๐ ดอก
ตอกโค๊ด “ราหู”

13 ตะกรุด
ตะกรุดเพชรอู่ทอง เนื้อทองแดง ความยาวประมาณ ๒.๕ นิ้ว จำนวนสร้าง ๒๐๐ ดอก
ตอกโค๊ด “ราหู”

14 ตะกรุด
ตะกรุดกระถางธูป เนื้อทองแดง ความยาวประมาณ ๒.๕ นิ้ว จำนวนสร้าง ๒๐๐ ดอก
ตอกโค๊ด “ตัวสำเร็จ”

15 ตะกรุด
ตะกรุดสาริกา เนื้อทองแดง ความยาวประมาณ ๒ นิ้ว ไม่ตอกโค๊ด

16 ตะกรุด
ตะกรุดแม่ทัพใหญ่ เนื้อตะกั่ว เป็นชุด ๓ ดอก จำนวนสร้าง ๖๕๕ ชุด
ตอกโค๊ด “ราหู” และ “ตัวสำเร็จ”

17 ตะกรุด
ตะกรุดแม่ทัพใหญ่ เนื้อตะกั่ว เป็นชุด ๓ ดอก และพญาตัวเกิด
แจกกรรมการ จำนวนสร้าง ๕๐ ชุด ตอกโค๊ด “ราหู” และ “ตัวสำเร็จ”

18 ตะกรุด
ตะกรุดจ้าวสมุทร เนื้อทองแดง ความยาวประมาณ ๑.๕ นิ้ว จำนวนสร้าง ๑๘๐ ดอก
ไม่ตอกโค๊ด แต่มีหมายเลขกำกับ จัดสร้างและทำพิธีในเรือกลางทะเล จังหว้ดสมุทรปราการ

19 ตะกรุด
ตะกรุดหลักชัย เนื้อทองแดง ความยาวประมาณ ๑.๕ นิ้ว จำนวนสร้าง ๑๘๐ ดอก
ตอกโค๊ด “พระปรางค์” และมีหมายเลขกำกับ

ตะกรุดหลักชัย, ตะกรุดมหาละลวย ๒ และตะกรุดหทัยรัญจวน นำเข้าพิธีพุทธาภิเษก ณ วิหารหลวงวัดพระบรมธาตุ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และตะกรุดหทัยรัญจวนได้นำเข้า พิธีพุทธาภิเษก ณ อุโบสถวัดบวรนิเวศฯ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

20 ตะกรุด
ตะกรุดหทัยรัญจวน เนื้อเงิน ทองแดง ม้วนซ้อนกัน ความยาวประมาณ ๑.๓ นิ้ว จำนวนสร้าง ๑๐๘ ดอก
ไม่ตอกโค๊ด มีหมายเลขกำกับ

21 ตะกรุด
ตะกรุดมหาละลวย ๒ เนื้อตะกั่ว ความยาวประมาณ ๒ นิ้ว จำนวนสร้าง ๙๓ ดอก
ตอกโค๊ด “ราหู” และผูกไหมเจ็ดสี

22 ตะกรุด
ตะกรุดโภคทรัพย์ เนื้อเงิน ความยาวประมาณ ๒ นิ้ว จำนวนสร้าง ๔๔ ดอก
ตอกโค๊ด “พระปรางค์” ๓ โค๊ด

23 ตะกรุด
ตะกรุดโภคทรัพย์ เนื้อทองแดง ความยาวประมาณ ๔ นิ้ว จำนวนสร้าง ๑๐๘ ดอก
ตอกโค๊ด “พระปรางค์” ๓ โค๊ด

ตะกรุดโภคทรัพย์เงิน และทองแดง นำเข้าพิธีพุทธาภิเษก ณ วิหารหลวงวัดพระบรมธาตุ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

24 ตะกรุด
ตะกรุดสองแผ่นดิน เนื้อเงิน ความยาวประมาณ ๔.๕ นิ้ว จำนวนสร้าง ๑๓ ดอก
ตอกโค๊ด “กงจักร” และหมายเลข

25 ตะกรุด
ตะกรุดมหาเศรษฐี จัดสร้าง ๓ เนื้อ เนื้อทองคำ เงิน ทองแดง ขนาดความยาวประมาณ ๑.๘ นิ้ว

เนื้อทองคำ จำนวนสร้าง ๑๐๘ ดอก ตอกโค๊ด “พระปรางค์เล็ก” ๓ โค๊ด
เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๕๔๐ ดอก ตอกโค๊ด “พระปรางค์เล็ก” ๒ โค๊ด
เนื้อทองแดง จำนวนสร้าง ๗๐๐ ดอก ตอกโค๊ด “พระปรางค์เล็ก”

26 ตะกรุด
ตะกรุดมหาเศรษฐีหน้าทอง เนื้อเงิน ความยาวประมาณ ๑.๕ นิ้ว จำนวนสร้าง ๑๐๑ ดอก
ด้านในตะกรุดมีสีผึ้งและปิดแผ่นทองคำเปลว ตอกโค๊ด “สุริยัน-จันทรา” ๒ โต๊ด

27 ตะกรุด
ตะกรุดค้ำดวง เนื้อเงิน ความยาวประมาณ ๓.๕ นิ้ว จำนวนสร้าง ๑๐๕ ดอก
ตอกโค๊ด “พระบรมธาตุ” ๒ โค๊ด
จัดสร้างเพื่อสมนาคุณให้กับผู้ทำบุญจัดซื้อเครื่องฟอกไต ถวาย รพ.สงฆ์

28 ตะกรุด
ตะกรุดมหาละลวยใหญ่ เนื้อตะกั่ว ความยาวประมาณ ๑.๕ นิ้ว จำนวนสร้าง ๒๘๒ ดอก
ตอกโค๊ด “พระปรางค์” ๒ โค๊ด

29.1 ตะกรุด

29.2 ตะกรุด
ตะกรุดจตุรเทพ (๔ มหาอำนาจ) เป็นชุด ๔ ดอก จัดสร้าง ๒ เนื้อ คือ

เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๑๐๐ ชุด ตอกโต๊ด อักขระ “นะ” ๒ โต๊ด และ เลข “๔” ตัวเล็ก
เนื้อทองแดง จำนวนสร้าง ๑๔๐ ชุด ตอกโต๊ด “พระปรางค์”, อักขระ “นะ” และ เลข “๔” ตัวใหญ่
สมนาคุณผู้ร่วมทำบุญงานกฐิน ปี ๒๕๔๘

30 ตะกรุด
ตะกรุดมหาเสน่ห์ เนื้อตะกั่ว ความยาวประมาณ ๑ นิ้ว จำนวนสร้าง ๓๑๑ ดอก
ตอกโค๊ด “ราหู” (แจกกรรมการ)

31 ตะกรุด
ตะกรุดน้ำใจพ่อ เนื้อทองแดง ความยาวประมาณ ๑.๕ นิ้ว จำนวนสร้าง ๓๐๐ ดอก
ตอกโค๊ด “พระบรมธาตุ” (แจกกรรมการ)

32 ตะกรุด
ตะกรุดสิบสองราศี เนื้อตะกั่ว ความยาวประมาณ ๑.๕ นิ้ว จำนวนสร้าง ๑๔๐ ดอก
ตอกโค๊ด อักษร “พ” และ โต๊ด อักษร “ก”
ทำพิธีร่วมกัน ๒ องค์ คือ หลวงพ่อธรรมนูญ วัดเขากุน และหลวงพ่อโชติ วัดพุทไธศวรรย์

33 ตะกรุด
ตะกรุดจ้าวสมุทรจอมคน จัดสร้าง ๒ เนื้อ คือ เนื้อเงิน และ ทองแดง ความยาวประมาณ ๑.๕ นิ้ว
เนื้อเงิน จำนวนสร้าง ๖๐๐ ดอก ตอกโต๊ด “พระปรางค์” ๒ โต๊ด
เนื้อทองแดง จำนวนสร้าง ๔๐๐ ดอก ตอกโค๊ด “พระปรางค์”
ทำพิธี ๒ ครั้ง คือ พิธีเททองหล่อ รูปเหมือนท่านพ่อจตุคามรามเทพ ขนาดหน้าตัก ๑๖ นิ้ว และพิธีเทวาภิเษก เหรียญหลักชัย, เหรียญมหาปราบ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ และทำพิธีในทะเล ณ บริเวณอ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี โดย หลวงพ่ออติโชติ วัดพุทไธศรรย์ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙

34 ตะกรุด
ตะกรุด ๙ จักรพรรดิ เนื้อทองคำ อุดผงพรายกุมาร
มี ๒ ขนาด คือ ความยาวประมาณ ๓ นิ้ว จำนวนสร้าง ๑๓ ดอก และ
ความยาวประมาณ ๒ นิ้ว จำนวนสร้าง ๗๗ ดอก
ตอกโค๊ด “ราหูเล็ก และราหูใหญ่”
ปลุกเสกบนเรือกลางทะเล พิธีสามสมุทร (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ)