จุยเจีย


จัดสร้างเมื่อปี ๒๕๔๖ โดยทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญขอบารมีองค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพ โดยร่างทรง และอธิษฐานจิตโดยหลวงพ่อโชติ ณ วิหารท่านพ่อจตุคามรามเทพ วัดพุทไธศวรรย์

01.1 จุยเจีย 01.2 จุยเจีย

จุยเจียพิมพ์ลอยองค์ จำนวนสร้าง ๒๐ องค์

02 จุยเจีย
พิมพ์ดวงตราพญาราหู จำนวนสร้าง ๔๐ องค์